Bijzondere bijstand is bedoeld voor onverwachte, noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Deze kosten kunnen niet via een verzekering of op een andere manier vergoed worden. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U hoeft hiervoor geen bijstandsuitkering te hebben.

Voor wie is bijzondere bijstand

U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben. U kunt soms ook bijzondere bijstand krijgen met:

  • Een andere uitkering.
  • Een laag pensioen.
  • Een laag salaris.

Voorwaarden

De gemeente beoordeelt of u recht heeft op bijzondere bijstand. Daarvoor zijn voorwaarden bepaald. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U heeft extra uitgaven die ook echt nodig zijn.
  • U heeft te weinig inkomen. Dit kan zijn uw salaris, uitkering, pensioen, alimentatie, toeslagen van de Belastingdienst en kinderbijslag. Ook heeft u heeft te weinig eigen geld (vermogen) om deze uitgaven zelf te betalen.
  • U kunt de noodzakelijke uitgaven op geen enkele andere manier vergoed krijgen. Niet via een lening bij de Kredietbank. Ook niet via een af te sluiten verzekering of een subsidieregeling.

Hoeveel geld krijg ik

  • Hoeveel geld u kunt krijgen, ligt aan uw situatie, inkomen en vermogen. Daarvoor maakt de gemeente een berekening.
  • We vergoeden alleen de kosten die u echt maakt. Kosten waar u geen bon of rekening van heeft, vergoeden wij dus niet.

Bijzondere bijstand aanvragen

  • Wilt u weten of u bijzondere bijstand kunt krijgen?┬áNeem dan contact op met onze consulenten via het telefoonnummer 14 035.
  • Kunt u mogelijk bijzondere bijstand krijgen? Dan hoort u van de consulten hoe u bijzondere bijstand kunt aanvragen.

 Meer informatie