Gemeente Wijdemeren - Plaatsen voorwerpen op of aan de openbare weg


Bent u aan het verbouwen en moet u bijvoorbeeld een steiger, puincontainer, hijskraan, bouwmaterialen of een bouw/schaftkeet op of aan de openbare weg plaatsen? U heeft een ontheffing nodig wanneer de plaatsing gevaar, schade of belemmering oplevert voor het gebruik, onderhoud of de staat van de openbare weg. 

Ook voor andere voorwerpen (bloembakken, kerstbomen, spandoeken, etc.) heeft u in geval van gevaar, schade of belemmering voor gebruik, onderhoud of staat van de openbare weg, een ontheffing nodig.

Wanneer u een ontheffing aanvraagt, dient u de volgende zaken mee te sturen:

  • Situatieschets
  • Verkeersplan (als dit van toepassing is)

Situatieschets

De schets maakt u op een duidelijk plattegrond waarop straten, gebouwen, stoepen en dergelijke zijn aangegeven. U bekijkt zelf ter plekke wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van de objecten. U houdt rekening met de inrichting van de weg, zoals bomen, verkeersborden, lichtmasten, fietsenrekken, vaste containers, brandkranen, etc. In de schets tekent u waar u de objecten plaatst. U geeft ook de afmetingen van de objecten aan.

Als u een kraan plaatst, geeft u ook stempels, draaicirkels e.d. aan. Bij een steiger is het ook nodig de eventueel aanwezige steunen/stabilisatoren in te tekenen.

Verkeersveiligheid en verkeersplan

Werkzaamheden op of langs de openbare weg kunnen een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid. De zorg voor de verkeersveiligheid ligt bij zowel de wegbeheerder als bij de persoon die verantwoordelijk is voor het plaatsen van de voorwerpen. Moet u de weg geheel of gedeeltelijk afzetten? Geef dan in het verkeersplan duidelijk aan op welke wijze en met welke middelen u de veiligheid van het verkeer waarborgt. In het verkeersplan geeft u onder andere aan waar u hekken of borden plaatst en hoe omleidingsroutes lopen.

U vraagt de ontheffing minstens acht weken voor de start van de werkzaamheden schriftelijk aan via het aanvraagformulier.

U kunt uw aanvraag per e-mail naar info@wijdemeren.nl sturen. Als u het formulier en de bijlagen per e-mail verstuurt, ontvangen wij dit bij voorkeur in één document zoals een pdf.

Of u stuurt het ingevulde formulier met de bijlagen per post naar:

Gemeente Wijdemeren
Postbus 190
1230 AD Loosdrecht

Voor het plaatsen van één enkele containerbak hoeft u geen ontheffing te vragen wanneer deze:

  • niet groter is dan 10 m³
  • op een reguliere parkeerplek staat en het verkeer niet hindert of in gevaar brengt
  • niet langer dan een week staat
  • is afgedekt

Voldoet u hier niet aan, dan vraagt u een ontheffing aan.

Wanneer u een spandoek ophangt voor een collecte of evenement georganiseerd door en in onze eigen gemeente op de daarvoor aangewezen locaties, hoeft u evenmin een ontheffing aan te vragen. 

Voor de ontheffing betaalt u leges. Voor 2021 bedragen de leges € 69,50.

Voor het gebruik van gemeentegrond betaalt u een huurprijs. De prijzen staan onder 'bouwplaatsinrichting' in het huurprijsoverzicht.