Met ingang van 3 februari 2019 is het mogelijk om een levenloos geboren kindje te registreren.

Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Voorheen werden levenloos geboren kinderen niet opgenomen bij uw gegevens in de Basisregistratie Personen. Vanaf 3 februari 2019 treedt de wetswijziging in om dit wel mogelijk te maken.

Als u wilt, kunt u nu uw levenloos geboren kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is overigens niet verplicht.

U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.

Als u gebruik wil maken van deze regeling, verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen.

Informatie over dit onderwerp vindt u op de website van Rijksoverheid.