De iepziekte is een zeer agressieve schimmelziekte die door heel kleine zwarte kevers, de iepenspintkevertjes, wordt verspreid.

Deze kevertjes komen af op de geurstoffen die niet helemaal gezonde iepen verspreiden om onder de bast van de stam en dikke takken hun eitjes af te zetten. Met het afzetten van de eitjes wordt ook de schimmel onder de bast in de boom verspreid. In een lange warme zomer kunnen wel drie generaties kevers uitkomen en is de kans op aantastingen erg groot.

Hoe verspreidt de iepziekte zich?

Als de iep vatbaar is dan verspreidt de schimmel zich razendsnel door de boom, waarna de boom afsterft en nog aantrekkelijker wordt voor iepenspintkevers om hun eitjes in af te zetten. Wanneer de eitjes uitkomen vliegen de kevers uit en nemen de schimmel mee naar gezonde iepen. De iepziekte kan ook ondergronds door contact tussen de wortelstelsels van rijen of bosjes iepen worden verspreid. Op deze wijze zijn hele lanen met iepen uit ons landschap verdwenen.

Actie gemeente

Zodra de gemeente in het gemeentelijk bomenbestand een iep ziet met takken waar de bladeren aan de twijg gaan hangen en bruin worden, dan slaan ze alarm. Bij het doorzetten van het ziektebeeld wordt de iep zo snel mogelijk laag bij de grond gerooid.  

Actie bewoner

Heeft u als eigenaar een (vermoedelijk) zieke iep, belt u dan zo spoedig mogelijk met de gemeente, telefoon 14 035. Deze boom MOET verwijderd worden door deskundige boomverzorgers. Particulieren mogen iepziek hout (stam, takken, wortels) niet zelf afvoeren of verwerken. Dat gebeurt via de gemeente. Eigenaren die niet willen meewerken aan het rooien en het correct verwijderen van de zieke iepen krijgen hiervoor een aanwijzing (dwangbevel) van de burgemeester.

Afval van zieke iepen deskundig verwerkt

Afval van iepen moet op de juiste wijze worden bewerkt en afgevoerd door deskundigen. Anders kan tijdens opslag of het transport alsnog verspreiding van de ziekte plaatsvinden. Iepenhout met bast mag niet worden vervoerd of opgeslagen. Wordt dit ongeschilde hout toch aangetroffen bij bedrijven of particulieren, dan wordt direct aangifte gedaan en proces-verbaal opgemaakt. De bekeuringen voor deze overtredingen zijn hoog en er wordt op overtredingen gecontroleerd.

Wat kunt u doen?

Ziet u ergens in Wijdemeren een iep, te herkennen aan de bladeren met de ongelijke bladsteel, die wellicht ziek is doordat er bladeren verwelken, geel en vervolgens bruin worden? Geef dit dan door aan de gemeente, telefoon 14 035. Onze groenspecialisten gaan er beslist kijken en met de eigenaar bespreken wat er moet gebeuren.

Omgevingsvergunning - kappen

Zieke iepen moeten worden gerooid. Wanneer dat nodig is verleent de gemeente onmiddellijk een noodvergunning (neem daarvoor contact op met de gemeente, telefoon 14 035). Dat betekent dat de normale vergunningprocedure hier niet geldt. Wel worden deze bijzondere vergunningen normaal gepubliceerd op de gemeentepagina; bezwaar maken is echter niet mogelijk.

Nieuwe iepen

Wijdemeren plant alleen nieuwe iepen aan die goed ziektebestendig zijn. Deze jonge iepen worden geplant op locaties waar deze boom in het Hollandse landschap thuishoort: langs brede lanen, op parkeerterreinen en langs doorgaande wegen in het buitengebied. Ook de komende jaren zullen we deze markante boom blijven gebruiken waar dat kan.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Bel dan naar de gemeente, telefoon 14 035.