In juli 2021 eindigt na 10 jaar het huidige contract van het openbaar busvervoer Gooi en Vechtstreek. De provincie gaat daarom nieuwe contracten afsluiten. Uitgangspunt is dat er vanaf 2021 snellere busverbindingen komen met minder haltes.

De provincie Noord-Holland besteedt de concessie voor het openbaar busvervoer in de regio Gooi- en Vechtstreek opnieuw aan. De nieuwe dienstregeling zal gaan rijden vanaf 2021. Voor Wijdemeren betreft dit alle buslijnen, met uitzondering van de Loosdrechtse lijnen 121 en 122. Deze vallen onder het contract van de provincie Utrecht. De provincie heeft, eerst in een Nota van Uitgangspunten en later in een Ontwerp-Programma van Eisen, de randvoorwaarden vastgelegd waaraan een inschrijving moet voldoen. Iedereen mag nu een zienswijze hierover indienen. De gemeente Wijdemeren gaat dat doen in regioverband om sterk te staan. Hiervoor zijn de raad en de inwoners gevraagd naar hun aandachtspunten. Op donderdag 28 maart is er een bewonersavond geweest.

Het college van Wijdemeren is blij dat het belang van Wijdemeren goed is opgenomen in de regionale zienswijze op het ontwerp Programma van Eisen. Op 16 april 2018 hebben zij daarom ingestemd met de regionale zienswijze. De gemeente stuurt daarnaast het verslag van de bewonersavond aan de Provincie Noord-Holland toe.

Belangrijke punten Wijdemeren

Voor Wijdemeren zijn vooral de volgende punten uit de regionale zienswijze van belang:

 • Voor de buitengebieden dient minimaal het behoud van bestaande OV-lijnen en frequenties, tenzij er een goed OV-alternatief is.
 • Wij willen een openbaar vervoerverbinding Loosdrecht - NS-station Hollandsche Rading toegevoegd hebben.
 • De Middenweg in Nederhorst den Berg dient met een openbaar vervoerverbinding ontsloten te worden.
 • Op momenten dat de nieuwe busvervoerder geen openbaar vervoer verzorgt, moet het aan derden toegestaan worden om openbaar vervoer te verzorgen. Wij denken bijvoorbeeld aan een toeristenlijn naar Oud-Loosdrecht en/of initiatieven van ondernemers, die in aanvulling op vervoer van eigen personeel, ook derden mee mogen nemen.
 • Aanvullende mobiliteitsoplossingen moeten een redelijk alternatief vormen voor bijvoorbeeld mensen die door de veranderingen niet of moeilijker gebruik kunnen maken van de bus en hier wel van afhankelijk zijn. Wij willen dat de provincie garandeert dat er voor deze reizigers een alternatief komt. Het schrappen van buslijnen is ontoelaatbaar als er geen redelijk alternatief wordt geboden.
 • Wij vragen de provincie om 10% extra budget beschikbaar te stellen om o.a. onderstaande punten te realiseren:
  1. Een verbinding tussen Nieuw-Loosdrecht en NS-station Hollandsche Rading;
  2. Directe aansluitingen op het metronetwerk van Amsterdam.
 • Het verruimen van de exploitatieperiode, zodat alle categorie 5 knooppunten een busverbinding krijgen die zeven dagen per week rijdt tussen 6.00 en 24:00 uur. Door voor alle kernen en knooppunten de exploitatieperiode gelijk te trekken en de rittijden op elkaar en de trein af te stemmen wordt het busnetwerk als geheel beter.
 • De provincie geeft aan dat een initiatief vanuit de samenleving wellicht een betere oplossing is voor plekken waar het OV niet meer past. Wij zien graag dat de provincie zich hier inzet voor de realisatie van buurtbussen.
 • Bij de overige (geen R-net) lijnen staat niks genoemd over nachtlijnen. De huidige nachtbus Lijn N32 willen wij behouden.Welke mogelijkheden krijgt de vervoerder om nachtbussen aan te bieden?
 • Belangrijke toeristische bestemmingen die wij we graag ontsloten zien door OV zijn de bestaande Toeristische overstappunten (TOP’s) en de te ontwikkelen TOP’s in het kader van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
 • De busmaatschappij geeft bij inschrijving in aan of hij reële potentie ziet in het bedienen van toeristische bestemmingen in de Gooi en Vechtstreek zoals o.a. het Muiderslot, Singer Laren, Vesting Naarden en de plassengebieden zoals de Loosdrechtse Plassen. Het plassengebied is een ruim begrip. De belangrijkste toeristische locaties in het plassengebied zijn:
  1. Porseleinhaven, Oud-Loosdrecht;
  2. De Zuwe, Kortenhoef (Ottenhome en zwemstrand);
  3. De Strook, Breukeleveen;
  4. Kasteel-Museum Sypesteyn, Loosdrecht.
 • Voor scholieren uit Kortenhoef is een verbinding met (middelbare)scholen Hilversum op schooldagen in de ochtend en avond belangrijk. Knooppunt Kortenhoef (Kerklaan) dient op schooldagen ontsloten te worden met een knooppunt in Hilversum.
 • Bij de verbinding, Nederhorst den Berg (in ieder geval halte Centrum) – station Hilversum, willen wij als verplichte stop opgenomen zien: Middenweg in Nederhorst Den Berg, ter hoogte van het bedrijventerrein.
 • Bij de garantieverbinding, Nederhorst den Berg (in ieder geval halte Centrum) – station Weesp, willen wij als verplichte halte opgenomen zien: Weesp, Sporthal Aetsveld.
 • Ook vragen wij ook aandacht voor een betere OV bereikbaarheid vanuit de dorpen in Gooi en Vechtstreek naar Tergooi Hilversum, tenminste op de bezoekuren van het ziekenhuis.
 • De Lijn 122 wordt door de Regio Utrecht verzorgd. Dit is de lijn Utrecht Overvecht - Westbroek - Maarsseveen - Tienhoven - Muyeveld - Nieuw Loosdrecht. In het PvE ontbreekt de toestemming dat deze lijn in opdracht van de Regio Utrecht gereden mag blijven worden.
 • Verschillende Noord-Hollandse kernen worden bediend door buslijnen vanuit andere concessies. Zo worden de kernen Oud-Loosdrecht; Boomhoek; Muyeveld en Breukeleveen bediend door Utrechtse buslijnen 121 en 122. De concessie Provincie Utrecht en concessie Regio Utrecht eindigen beide eind 2023. Garandeert de provincie Noord-Holland de ontsluiting van kernen en gebieden in Gooi en Vechtstreek die door andere concessiehouders worden bediend? Oftewel, zorgt zij voor bediening op het moment dat deze concessiehouder lijnen in de regio Gooi en Vechtstreek laat vervallen?

Adviesrol

De provincie Noord-Holland heeft de zeggenschap over het openbaar vervoer. De gemeente en de regio kunnen hier feitelijk  slechts over adviseren. Wanneer u zelf een zienswijze in wilt dienen bij de provincie, kan dat ook voor 3 mei 2019 via het formulier op de site van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie 

Meer informatie over de aanbesteding en hoe u een zienswijze in kunt dienen kunt u vinden op de website van de provincie Noord-Holland.