Informatie over het beleidsplan verkeer 2011-2020.

Op basis van dit beleidsplan richt het gemeentebestuur zich op het bewaken en waar mogelijk verbeteren van drie speerpunten in het verkeersbeleid:

  • verkeersveiligheid;
  • leefbaarheid en bereikbaarheid;
  • Concrete maatregelen.

Deze speerpunten vormen de basis van concrete maatregelen om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren zonder dat dit ten koste zal gaan van de bereikbaarheid.

Verkeersmaatregelen

Belangrijke maatregelen genoemd in het Beleidsplan verkeer zijn:

  • een meer uniforme inrichting van wegen en fietspaden in de verschillende kernen, waarbij de inrichting beter afgestemd wordt op het gebruik;
  • onderzoek naar mogelijke invoering van 30 km/h zones in woonkernen ter verbetering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Deze onderzoeken zullen per kern verricht worden onder regie van de Adviescommissie Verkeer (ACV);
  • aanpak van onveilige verkeerssituaties.

Verkeersprojecten

Om de maatregelen uit het Beleidsplan Verkeer concreet gestalte te geven zijn de volgende drie onderwerpen projectmatig opgepakt:

Bijlagen

Het Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011-2020 en andere relevante bijlagen kunt u hieronder downloaden. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het beleidsplan of de projecten? Wilt u iets melden over verkeersproblemen? Dan kunt u via onderstaand contactformulier contact opnemen met de gemeente.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.