Lees hieronder het verkeersproject verkeersonveilige locaties.

Inventarisatie verkeersonveilige locaties

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is één van de speerpunten van het verkeersbeleid. Op diverse plaatsen binnen de gemeente is sprake van een (subjectief) onveilige verkeerssituatie. Door de Adviescommissie Verkeer (ACV) is daarvan een inventarisatie gemaakt die uitkomt op een dertigtal locaties. Deze lijst is als vertrekpunt genomen voor nader onderzoek en de prioritering om te komen tot een tiental locaties waarvoor verbetervoorstellen worden opgesteld.

Samenstelling werkgroep

Voor deze aanpak is een werkgroep samengesteld bestaande uit:

 • Interim projectleider verkeersprojecten;
 • twee beleidsmedewerkers verkeer van de gemeente Wijdemeren;
 • twee leden van de Adviescommissie Verkeer (ACV);
 • een verkeersadviseur van het adviesbureau Grontmij Nederland.

Prioriteren eerste 10 locaties

De werkgroep heeft uit de lijst een tiental verkeersonveilige situaties geselecteerd die met voorrang onderzocht worden op verbetering. Bij de selectie is naast urgentie ook de geografische spreiding over de gemeente gehanteerd. De geselecteerde locaties zijn (in geografische volgorde):

 • Kortenhoef: Kortenhoefsedijk;
 • Kortenhoef: De Kwakel;
 • Nieuw-Loosdrecht: rotonde Loosdrechtseweg/Rading/Molenmeent;
 • Nieuw-Loosdrecht: Nootweg;
 • Nieuw-Loosdrecht: Eikenlaan/Laan van Eikenrode;
 • Nieuw-Loosdrecht: kruising Molenmeent/Frans Halslaan;
 • Oud-Loosdrecht: Oud-Loosdrechtsedijk;
 • ’s-Graveland/Kortenhoef/Ankeveen: Klapbrug;
 • ’s-Graveland/Kortenhoef: Smidsbrug;
 • Nederhorst den Berg: Venenburg (NB: de Dammerweg wordt reeds aangepakt).

Aanpak advies

De resultaten van werkbijeenkomsten en locatiebezoek zijn per knelpunt vastgelegd in een factsheet. Op deze factsheets zijn de feitelijkheden op overzichtelijke wijze vastgelegd, zoals: de typologie van de weg, bijzondere omstandigheden, toekomstige ontwikkelingen en de mogelijke oorzaken van de onveiligheid.

Vervolgens zijn door de werkgroep oplossingsrichtingen aangegeven die nader onderzocht zijn op: financiële haalbaarheid, praktische uitvoerbaarheid, en de acceptatie door omwonenden en direct betrokkenen.

De uitgewerkte voorstellen zullen aan het college van B&W worden overlegd ter besluitvorming. Vervolgens zullen de voorstellen nader uitgewerkt worden.

Planning besluitvorming

De voorlopige planning van de besluitvorming is als volgt:

 • februari 2012: behandeling van het advies in het college van B&W
 • maart 2012: behandeling in de Raadscommissie R&E
 • april 2012: besluitvorming door de gemeenteraad.