Voor het aanleggen of veranderen van een uitweg (uitrit) naar uw perceel heeft u een omgevingsvergunning ‘maken van een uitweg’ nodig.

  • De gemeente toetst een aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een uitweg op artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening en op het Uitvoeringsbeleid uitritten.
  • De kosten voor het aanleggen of veranderen van een uitrit komen voor rekening van de aanvrager. De gemeente vraagt hiervoor een offerte op bij een aannemer en berekent de kosten uit de offerte door aan de aanvrager.

De omgevingsvergunning vraagt u digitaal aan via het Omgevingsloket online (OLO). Hier staat welke gegevens u bij de aanvraag moet indienen.

Voor het indienen van aanvraag omgevingsvergunning betaalt u leges. Op dat moment gaat de gemeente al voor u aan de slag. De tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een uitweg, vindt u in de tarieventabel van de legesverordening, artikel 2.3.8. Leges voor een omgevingsvergunning 'maken van een uitweg: € 214,- (tarieven 2017).