Gemeente Wijdemeren - Gemeenteraad

De raad stelt de hoofdlijnen voor het gemeentebeleid vast en controleert of het college dit naar behoren uitvoert. Kijk voor meer informatie over de samenstelling van de raad, vergaderingen en vergaderstukken in de rechterkolom.

Foto gemeenteraad Wijdemeren Gemeenteraad Wijdemeren

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Op dit moment wordt er nog onderhandeld over een nieuwe coalitie. Zodra de samenstelling van het gemeentebestuur duidelijk is, plaatsen we hier meer informatie.