Gemeenteraad

Home » Bestuur » Gemeenteraad

Gemeenteraad

De raad stelt de hoofdlijnen voor het gemeentebeleid vast en controleert of het college dit naar behoren uitvoert. Kijk voor meer informatie over de samenstelling van de raad, vergaderingen en vergaderstukken in de rechterkolom.

Gemeenteraad op het bordes
De gemeenteraad is op 19 maart 2014 direct gekozen door de inwoners van Wijdemeren. De raad bestaat uit negentien raadsleden.