Gemeente Wijdemeren - Gemeenteraad

De raad stelt de hoofdlijnen voor het gemeentebeleid vast en controleert of het college dit naar behoren uitvoert. Kijk voor meer informatie over de samenstelling van de raad, vergaderingen en vergaderstukken in de rechterkolom.

Foto gemeenteraad Wijdemeren Gemeenteraad Wijdemeren

De gemeenteraad is op 19 maart 2014 gekozen door de inwoners van Wijdemeren. De raad bestaat uit 19 raadsleden. Niet op de foto staan dhr Gieskens (CDA), mevr van Rijn (CDA) en dhr Lachman (PvdA/GL).