Vanaf 1 januari 2024 is er een meldpunt goed verhuurderschap. Hier kunt u een melding doen wanneer uw verhuurder zich niet aan de regels voor verhuurders houdt.

De wet is er om woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beter te beschermen tegen ongewenste acties van verhuurders. Deze wet heet de Wet goed verhuurderschap. Hierin staan 7 regels waaraan verhuurders zich moeten houden.

Een verhuurder:

 • mag niet discrimineren
 • mag niet intimideren
 • mag niet te hoge waarborgsommen en servicekosten vragen
 • moet de huurovereenkomst op papier hebben staan
 • moet de huurder schriftelijk informeren over de rechten en plichten van de verhuurder
 • moet voor arbeidsmigranten een aparte arbeids- en huurovereenkomst maken. Deze informatie moet in begrijpelijke taal staan

Ook mag een bemiddelaar geen dubbele bemiddelingskosten vragen.

Meldpunt

U kunt een melding doen bij het meldpunt goed verhuurderschap van de Regio Gooi en Vechstreek als u:

 • (kandidaat) huurder bent
 • in de regio Gooi en Vechtstreek woont

Een melding doen is gratis en kan anoniem.

Uw melding wordt bewaard zodat de regiogemeenten goed in beeld krijgen welke problemen spelen. U kunt ook hulp krijgen wat u met uw klacht kunt doen.

Huurders met klachten over woningcorporaties kunnen terecht bij de klachtencommissie van hun eigen woningcorporatie.

Wat u niet kunt melden

U kunt geen melding doen over:

 • te hoge kale huurprijzen
 • slecht onderhouden woonruimte en het herstellen van problemen door het slechte onderhoud
 • overlast van buren
 • klachten over de openbare ruimtes en/of openbare orde;
 • oplichting, zoals online scams

Voor klachten over een te hoge huurprijs of slecht onderhoud aan de woning kunt u terecht bij de Huurcommissie.

Bij overlast kunt u klachten melden bij uw verhuurder. Wanneer dit niet helpt, dan kunt u hulp vragen aan  buurtbemiddeling .

Handhaving

In 2024 wordt gekeken naar de meldingen die bij het meldpunt zijn binnengekomen. Met deze informatie wordt bepaald op welke manier er gehandhaafd gaat worden.