Gemeente Wijdemeren - Woonsubsidie voor senioren

De gemeenteraad heeft afgelopen week een woonsubsidie voor senioren vastgesteld. Inwoners van Wijdemeren vanaf 65 jaar kunnen gebruikmaken van de zogenoemde ‘woonsubsidie’ wanneer zij vanuit een grote huur eengezinswoning (van een woningcorporatie) verhuizen naar een kleinere woning. Per woning is een bedrag van € 1000 beschikbaar.

Met deze pilot woonsubsidie wil de gemeente de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. De subsidieregeling is erop gericht om kleine huishoudens met huurders vanaf  65 jaar en ouder die wonen in een grote (eengezins) huurwoning van een woningcorporatie te stimuleren een meer bij hun leefsituatie passende woning te betrekken en daarmee eengezinswoningen vrij te maken voor starters en gezinnen.

De subsidieregeling is alleen van toepassing op huurders van corporatiewoningen (sociale huur of vrije sectorhuur) die aan voorwaarden voldoen en binnen Wijdemeren verhuizen. De gemeente verstrekt middels deze subsidieregeling een subsidie als tegemoetkoming in de verhuiskosten.

Aanvraagformulier woonsubsidie