• Bel 112 voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of als u getuige bent van een misdrijf
  • Bel Veilig thuis via (0800) 2000 voor het melden van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Bel Veilig thuis via (0800) 2000 voor advies en informatie bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld