Om zorg vanuit de Wet langdurige zorg (wlz) te krijgen, heeft u een indicatie nodig. In een indicatiebesluit staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ . Als u een Wlz-indicatie heeft, heeft u geen recht op ondersteuning vanuit de WMO.

Contact

MEE Utrecht, Gooi en Vecht denkt graag met u mee wanneer u:

  • vragen heeft over uw indicatie voor langdurige zorg (Wlz)
  • vragen heeft over het regelen van zorg
  • niet tevreden over de zorg die u krijgt

U kunt MEE bellen op telefoonnummer 030 264 22 22 of een e-mail sturen naar wlz@mee-ugv.nl.