Achter de Nieuw-Loosdrechtsedijk 73-87 in Loosdrecht ontwikkelt JeeGee Vastgoed een kleinschalige woonwijk.

Het Achtererf

De behoefte aan nieuwe woningen is groot in Loosdrecht. Daarom wordt er door H&E architecten uit Hilversum een plan ontwikkeld met appartementen, rijwoningen, twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen. Plan is om in totaal 36 woningen te bouwen.

Verkeer

De toegang tot het Achtererf gaat via de Tjalk lopen. De omliggende wijk krijgt op die manier weinig extra verkeersbewegingen. Voor fietsers en voetgangers komen er meerdere verbindingen naar het dorp, om zo het langzame verkeer te stimuleren. 

In het plan is ook aandacht voor duurzaamheid. Zo komt er bijvoorbeeld een plek voor het laden van elektrische auto’s, waar ook de omliggende straten gebruik van kunnen maken. 

Communicatie

De ontwikkelaar heeft een site gemaakt met daarop de belangrijkste informatie; www.hetachtererf.nl. Via deze site kunt u  in contact komen met de ontwikkelaar voor uw vragen of verzoeken rondom het plan.

Planning

Voor de bouw van Het Achtererf is een bestemmingsplanwijziging nodig. Deze aanvraag wordt op 10 november besproken in de commissie Ruimte en Economie en wordt hierna ter inzage gelegd. Vervolgens wordt het plan, inclusief de zienswijzen, ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Tegelijk met de aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan wordt ook de omgevingsvergunning aangevraagd. Naar verwachting kan er halverwege 2022 begonnen worden met de bouw, zodat de eerste bewoners in 2023 in hun nieuwe huizen kunnen trekken.

Meer informatie

Voornemen tot verkoop gemeentegrond.