Achter de Nieuw-Loosdrechtsedijk 73-87 in Loosdrecht wordt op dit moment een kleine woonwijk ontwikkeld door JeeGee Vastgoed. Zij doen dit in samenwerking met H&E architecten uit Hilversum.

Het Achtererf

Het Achtererf bestaat uit 36 woningen, waarvan 18 grondgebonden woningen in de vrije sector en 18 appartementen. Van de appartementen zijn er 12 bedoeld voor sociale woningbouw en 6 voor middeldure woningen.

Verkeer en parkeren

De woonwijk is goed bereikbaar via de Tjalk en zorgt daardoor voor minder extra verkeer in de buurt. Er komen meer fiets- en voetpaden.

Er zijn in totaal 52 nieuwe parkeerplaatsen nodig. Er worden  62 parkeerplaatsen aangelegd, waarvan 24 op het erf van de woningen en 38 in het openbare gebied. Twee van deze openbare parkeerplaatsen krijgen een oplaadpunt voor elektrische auto's.

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staan de plannen die de gemeente heeft voor een gebied. Voor de bouw van Het Achtererf is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerp bestemmingsplan zal rond de zomer van 2023 in te kijken zijn voor een periode van 6 weken. U kunt dan uw reactie (zienswijzen) sturen. In het vierde kwartaal van 2023 wordt de raad  gevraagd akkoord te gaan met het definitieve bestemmingsplan. De omgevingsvergunning wordt tegelijk met het bestemmingsplan aangevraagd.

Communicatie

Voor meer informatie over Het Achtererf kunt u terecht op de website van de ontwikkelaar. Via deze website kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar voor vragen of verzoeken over het plan.

Planning

Het is de bedoeling om met de bouw te starten in 2025.  In 2026 denken we dat de eerste bewoners kunnen verhuizen naar hun nieuwe woningen.

Meer informatie

Behandeling voorlopig ontwerp bestemmingsplan in raadscommissie 10 november 2021