De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid in het sociale domein. Dit domein omvat maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en participatiewet. De Adviesraad behandelt geen individuele situaties of aanvragen. Daarvoor kunt u contact opnemen met de gemeente.

Wmo adviesraad en Cliëntenraad Sociale Zaken

In 2015 ging een groot aantal taken op het gebied van zorg en de sociale voorzieningen naar de gemeente. Daarmee is het mogelijk om de problematiek in huishoudens integraal te benaderen in plaats van los van elkaar. Om die reden zijn de Wmo adviesraad en de cliëntenraad Sociale Zaken in 2015 samen opgegaan in de Adviesraad Sociaal Domein. Jeugdzorg is aan het werkterrein van de adviesraad toegevoegd.