Om alcohol te verstrekken, heeft u een vergunning nodig. Er zijn drie soorten drank- en horecavergunningen:

  • drank- en horecavergunning voor commerciële horeca
  • drank- en horecavergunning voor slijterijen
  • drank- en horecavergunning voor paracommerciële inrichtingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines

Achter het aanvraagformulier zit een checklist van bijlagen die u bij de aanvraag meestuurt.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  • Commerciële instellingen gebruiken formulier A
  • Commerciële instellingen vullen ook het Bibob-vragenlijst in op onze bibob pagina.
  • Para-commerciële instellingen (bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen) gebruiken formulier B.

De gemeente zorgt zelf voor een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. En voor een uittreksel uit het bevolkingsregister van de personen die worden genoemd als ondernemer/bestuurder en leidinggevende.

Aanmelden leidinggevende

Wilt u een leidinggevende aanmelden bij deze vergunningaanvraag? Gebruikt u dan het formulier Verklaring leidinggevende, werkzaam in de inrichting (bijlage bij het aanvraagformulier). Per leidinggevende dient u een verklaring in.

Nieuwe vergunning

Een nieuwe drank- en horecavergunning is onder andere verplicht als:

  • u alcohol gaat schenken in een horecagelegenheid die u start of overneemt.
  • de ondernemingsvorm wijzigt.

 Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de medewerker vergunningverlening APV en bijzondere wetten. Telefoonnummer: 14 035.

Alcohol tijdelijk verstrekken

Voor evenementen kunt u een ontheffing aanvragen om zwak-alcoholische dranken te schenken.

De gemeente neemt binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Er geldt een beslistermijn van zes maanden voor de drank- en horecavergunning voor para-commerciële inrichtingen.

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Para-commerciële inrichtingen tekenen rechtstreeks beroep aan. Dit is alleen mogelijk als u eerst een zienswijze heeft ingediend.