Gemeente Wijdemeren - Bezwaarschriftencommissie

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent, bijvoorbeeld over een vergunning. U kunt dan bezwaar maken bij de bezwaarschriftencommissie.

Deze commissie is extern en onafhankelijk. De leden komen van buiten de gemeente Wijdemeren en hebben kennis en ervaring op het gebied van het algemeen bestuursrecht en specifieke deelterreinen.

Samenstelling van de commissie:

  • Voorzitter: mr. G.L.M. Teeuwen
  • Plaatsvervangend voorzitter mr. V. Heijman
  • Plaatsvervangend voorzitter mr. G. Aarts
  • Lid R.A.M. Galligan
  • Lid mr. F.D.J.A. Pieters
  • Lid mr. A. van Hespen
  • Lid mr. M. Smaling

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de secretarissen van de bezwaarschriftencommissie via telefoonnummer: (035) 65 59 570 of (035) 65 59 538.