Gemeente Wijdemeren - Bibobtoets

De gemeente Wijdemeren wil voorkomen dat zij -onbewust- meewerkt met burgers en ondernemers die illegaal verkregen geld willen investeren in de gemeente en/of onder de vergunning van de gemeente illegale activiteiten wil ondernemen.

De gemeente kan met behulp van de wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) onderzoeken hoe de onderneming aan zijn geld is gekomen. De aanvrager vult een uitgebreide vragenlijst in. Als er aanleiding toe is, doet de gemeente verder onderzoek.

Horeca Formulieren 

Er zijn vier verschillende modellen, waarbij vragenlijst 1 en 2 vragen stellen over het bedrijf. Vragenlijst 3 en 4 vragen stellen over de natuurlijke personen. Leest u eerst goed de uitleg gebruik formulieren horeca zodat u weet welk formulier u precies moet gebruiken. 


Eenmanszaak, Vennootschap Onder Firma en Commanditaire Vennootschap

 • Model 1: wordt ingevuld door de aanvrager van een eenmanszaak en door de aanvrager die namens een V.O.F. of C.V. de aanvraag doet. 
  Model 1
 • Model 2: wordt ingevuld door alle andere vennoten van een V.O.F. of C.V. dan degene die namens die V.O.F of C.V. reeds vragenformulier 1 heeft ingevuld. 
  Model 2

Rechtspersonen

 • Model 3: wordt ingevuld door de persoon die gemachtigd is namens de rechtspersoon de aanvraag te doen.
  Model 3
 • Model 4: Model 4 wordt ingevuld door alle bestuurders van de
  rechtspersoon. Indien degene die model 3 heeft ingevuld een bestuurder is van de aanvragende rechtspersoon, dient hij/zij ook model 4 nog in te vullen.
  Model 4

Onderzoek achteraf

Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om vergunningen, subsidies en/ of aanbestedingen achteraf in te trekken indien er een ´ernstig gevaar´ bestaat dat de vergunning/beschikking mede gebruikt wordt om strafbare feiten te plegen en/of zwart geld wit te wassen. De gemeente kan achteraf een begunstigde verzoeken een Bibob-vragenlijst in te vullen.

Zie ook

Meer weten?

Heeft u vragen over Bibob-vragenlijst of over de wet Bibob? Neemt u dan contact op via onderstaand contactformulier.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.