Gemeente Wijdemeren - Bijstand voor zelfstandigen


Voor zelfstandigen met financiële problemen is er de bijstand voor zelfstandigen. Deze wordt in regio Gooi en Vecht uitgevoerd door het Bureau Zelfstandigen in Hilversum.

 • Uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau.
 • U heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee). 
 • U krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening.  
 • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming. 
 • U voldoet aan de vestigingseisen (u staat bijvoorbeeld ingeschreven bij de Kamer van Koophandel).

Voor de aanvraag van een uitkering heeft u het volgende nodig: 

 • geldig identiteitsbewijs;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • bankafschriften;
 • huurcontract;
 • bewijs van vermogen;
 • bedrijfsplan

De gemeente neemt binnen dertien weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.