Als u te weinig geld heeft om te leven, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U kunt een bijstandsuitkering aanvragen via het UWV

De gemeente neemt zo snel mogelijk na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Dit is in ieder geval binnen acht weken.

Nadat wij uw aanvraagformulier hebben ontvangen, bellen wij u binnen een week op. 

Wat regelt u zelf?

U houdt een sollicitatieoverzicht bij van uw recente sollicitaties.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 035.

Voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen:

 • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Voorwaarden als u een bijstandsuitkering heeft:

 • U neemt aangeboden werk aan.
 • U schrijft zich op verzoek in bij een uitzendbureau.
 • U levert op verzoek een tegenprestatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
 • U reist maximaal drie uur per dag als dit nodig is om werk te krijgen.
 • U doet er alles aan om kennis en vaardigheden te verkrijgen en behouden.
 • U verhuist als het niet mogelijk is om werk te vinden binnen drie uur reizen per dag. U kunt dan ergens anders minimaal één jaar aan het werk. De beloning is minstens net zo hoog als de bijstand.
 • U past uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag aan voor het krijgen van werk.
 • U werkt mee aan de ondersteuning die de gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling.
 • Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.

Informatieplicht

Als u een uitkering ontvangt, heeft u informatieplicht. Dit houdt in dat u informatie geeft over uw (gezins)situatie. U geeft:

 • op tijd informatie;
 • volledige informatie;
 • juiste informatie;
 • wijzigingen in uw situatie direct door.

Geeft u veranderingen te laat door? Of geeft u foutieve informatie door? U kunt hiervoor een boete krijgen. Ook moet u de bijstand die u teveel heeft gehad, terugbetalen.

Op vakantie met een uitkering

Als u een uitkering heeft, mag u maximaal vier weken per jaar naar het buitenland. U kunt de dagen in één keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw verblijf in het buitenland wordt de bijstand doorbetaald. U meldt uw reis aan de gemeente met het formulier melden vakantie. U meldt het ook als u tijdelijk op een ander adres verblijft.

De nadruk ligt op het vinden van werk en pas daarna op het ontvangen van een uitkering. Dit houdt in dat u, wanneer er werk is, dit ook moeten aanvaarden. Misschien is er scholing nodig voordat u werk kunt aanvaarden. Deze scholing moet dan zo kort mogelijk duren en zo snel mogelijk leiden tot een situatie waarin geen uitkering meer nodig is.

Sollicitatieplicht

Alle rechten, plichten en voorzieningen moeten per persoon worden bepaald. Dat geldt ook voor de arbeidsplicht.

Tijdelijke vrijstelling

 • Ontheffing van de arbeidsplicht mag alleen tijdelijk en op individuele gronden gegeven worden. 
 • Bij gehuwden of personen die een gezamenlijke huishouding voeren geldt de arbeidsplicht voor iedere partner afzonderlijk.
 • Bent u alleenstaande ouder met de volledige zorg voor een kind onder vijf jaar? Dan kunt u op verzoek worden ontheven van de arbeidsplicht. Er heeft dan wel een scholingsplicht. De maximale ontheffingsperiode voor de arbeidsverplichting is zes jaar en wordt slechts eenmalig verleend, ongeacht het aantal kinderen.

Jonger dan 27 jaar

Personen jonger zijn dan 27 jaar moeten eerst vier weken actief op zoek gaan naar een opleiding of betaald werk. De consulent maakt afspraken met jou over de wijze waarop je dit gaat doen. Lukt het na vier weken niet om een opleiding of werk te vinden, dan neemt de gemeente de aanvraag voor een uitkering in behandeling.