De firma Gebr. de Ronde renoveert het Catharina-Amalia plantsoen en richt de groenstroken langs de Schippershof opnieuw in.

Schets nieuwe Catharina-Amalia Plantsoen

Wat moet u weten

Wat we hebben gedaan

  • We hebben de struiken gesnoeid, bomen gerooid en hout versnipperd.
  • Vrachtwagen hebben het groenafval opgehaald.
  • We hebben delen van het gras weggehaald en gaten voor de bomen gemaakt.
  • We hebben veel nieuwe struiken geplant

Te verwachten overlast

  • Er is een plek waar boomkwekerij Ebben de nieuwe bomen heeft afgeleverd. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren voor bezoekers en honden. Tijdens de werkzaamheden is het plantsoen daarom niet bereikbaar.
  • Nadat de struiken en de bomen zijn geplant, zaaien ze het gras in. U kunt daar dan een tijdje niet overheen lopen, totdat het gras goed is aangegroeid.

Planning

De firma de Ronde is begonnen aan de werkzaamheden. Ze zijn vóór de kerstvakantie klaar.

  • Na de struiken worden de nieuwe bomen geplant. Langs de Tjalk en langs het voetpad tussen de Lieve Geelvincklaan en de Tjalk worden geschikte groeiplaatsen aangelegd. Daarna worden de nieuwe struiken en bomen aangeplant.
  • Tot slot wordt het gras in het plantsoen ingezaaid. 

Vragen

Wil u weten hoe de definitieve werktekening er uit ziet? Of bent u geïnteresseerd in de nieuwe boomsoorten? Stuur dan een email naar bomen@wijdemeren.nl.

Contact

  • Als u iets anders wil vragen of zeggen over de bomen in het plantsoen kunt u ook terecht bij  bomen@wijdemeren.nl.
  • Heeft u wensen of ideeën voor speeltoestellen in het plantsoen, neem dan contact met ons op via spelen@wijdemeren.nl.