De firma Gebr. de Ronde renoveert het Catharina-Amalia plantsoen en richt de groenstroken langs de Schippershof opnieuw in.

Schets nieuwe Catharina-Amalia Plantsoen

Wat moet u weten

Wat we hebben gedaan

  • We hebben de struiken gesnoeid, bomen gerooid en hout versnipperd.
  • Vrachtwagen hebben het groenafval opgehaald.
  • We hebben delen van het gras weggehaald en gaten voor de bomen gemaakt.
  • We hebben veel nieuwe struiken en bomen geplant

Te verwachten overlast

  • Dit voorjaar wordt het gras ingezaaid. U kunt daar dan een tijdje niet overheen lopen, totdat het gras goed is aangegroeid.

Vragen

Bent u geïnteresseerd in de nieuwe boomsoorten? Stuur dan een email naar bomen@wijdemeren.nl.

Contact

  • Als u iets anders wil vragen of zeggen over de bomen in het plantsoen kunt u ook terecht bij  bomen@wijdemeren.nl.
  • Heeft u wensen of ideeën voor speeltoestellen in het plantsoen, neem dan contact met ons op via spelen@wijdemeren.nl.