Gemeente Wijdemeren - Initiatieven door D100 - 26 januari 2016

Op zaterdag 31 oktober en 7 november 2015 spraken Ankeveners, Loosdrechters /Breukeleveners, Bergers en Kortenhoevers/’s-Gravelanders zich tijdens de D100 uit over de toekomst van hun dorp.

Inwoners spreken over de toekomst van hun dorp.

Centraal stond de vraag: ‘wat vindt u nou echt belangrijk?’. Ook werden de deelnemers uitgedaagd zelf met initiatieven te komen. Dit leverde een mooi pakket van initiatieven op. Sommige initiatieven zijn al gestart en andere worden komende periode verder uitgewerkt.

Impressie D100 bijeenkomst
Lees de impressie van de vier bijeenkomsten.

Gesprekken
De bijeenkomsten werden begeleid door Annemarie Reintjes (De Beuk Organisatieadvies) en zeven tafelvoorzitters die ervoor zorgden dat iedereen aan tafel goed aan het woord kwam. De deelnemers konden hun gedachten op het tafelkleed schrijven en de belangrijkste inzichten werden aan het einde van de bijeenkomst plenair met elkaar gedeeld. Deze opbrengst vormt belangrijke informatie voor de gemeenteraad die in 2016 een definitief besluit neemt over de bestuurlijke toekomst van Wijdemeren.

Belangrijke inzichten
In ieder dorp lagen de accenten net even anders. De belangrijkste inzichten per thema zijn te lezen in de verslagen per D100:

Overzicht initiatieven
Ook werden de deelnemers van D100 uitgedaagd zelf met initiatieven te komen. Dit leverde een mooi pakket van initiatieven en plannen op. Een aantal  van de initiatieven zijn al direct opgepakt. Andere zijn de moeite waard om verder uit te werken. Komende periode organiseren we diverse bijeenkomsten en gesprekken om dit als gemeente te faciliteren. Ook inwoners die niet aanwezig waren bij de D100 zijn van harte welkom zich aan te sluiten bij één of meerdere initiatieven. Onderstaand het overzicht van initiatieven:

woensdag 27 januari 2016