Dagbesteding is er voor inwoners die hulp nodig hebben bij het invulling geven aan de dag. De dagbesteding vindt buitenshuis plaats, meestal in een kleine groep. Voor deze vorm van ondersteuning heeft u een indicatie nodig.

Wat moet u doen:

  • Kijk of u zelf hulp kunt regelen. Bijvoorbeeld van familie, vrienden of buren. Soms kan hulp uit de buurt voldoende zijn.
  • Komt u er zelf niet uit of heeft u meer nodig? Neem dan contact op met de gemeente. We kijken samen naar mogelijke oplossingen.