De speelruimte in Wijdemeren wordt tussen 2017 en 2024 herzien en heringericht. Wij doen dit in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden.

Herinrichting speelplaatsen

Speelbeleid en uitvoeringsplan

De gemeenteraad heeft in 2014 de nota 'Ruimte om buiten te spelen 2014-2019' vastgesteld. Hiermee willen we het geld dat voor speelruimte beschikbaar is eerlijk over de speelplekken verdelen. Ook houden we rekening met het (afnemende) aantal jonge kinderen in de gemeente. Hierdoor zijn minder speelplekken nodig. We hebben in 2016 een uitvoeringsplan opgesteld voor een betere verdeling van speelplaatsen. Ook zijn er informatieavonden met bewoners geweest. 

Uitgangspunten:

  • de speelruimte moet veilig en kwalitatief goed zijn
  • het gemiddelde aantal kinderen per speelplaats is 75 kinderen
  • per speelplaats komen er minstens drie speeltoestellen of een combinatietoestel
  • locaties waar geen speeltoestellen meer komen, kunnen samen met kinderen en ouders anders worden ingericht. Bijvoorbeeld als trapveldje of als een groene ruimte met natuurlijke speelelementen, zoals een boomstam.

Planning 2019 - 2024

Kaarten en planning speelplaatsen 2019-2024

Godelindehof Loosdrecht

De speelplek aan de Godelindehof voldoet niet aan de vereisten. Zo is het speelgedeelte niet afgescheiden van de parkeervakken, waardoor ballen op auto’s terecht komen en spelende kinderen af kunnen dwalen naar de openbare weg.

We hebben eerder dit jaar is een inventarisatie gedaan over het vernieuwen van deze speelvoorziening. De uitkomsten van deze inventarisatie hebben we gedeeld tijdens de inloopbijeenkomst van donderdag 8 december.

Opbrengst inloop en definitieve inrichting speelplek Godelindehof.

Meer informatie

Bekijk hier de: veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Neem contact op met de gemeente via onderstaand contactformulier.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.