Gemeente Wijdemeren - Herinrichting speelplaatsen

Tussen 2017 en 2024 wordt de speelruimte herzien en heringericht. Dit gebeurt in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden. In 2018 voeren we de plannen uit.

Herinrichting speelplaatsen

Speelbeleid en uitvoeringsplan

In 2014 heeft de raad de nota 'Ruimte om buiten te spelen 2014-2019 vastgesteld. Doel is om het beschikbare budget eerlijk over de speelruimte te verdelen. Ook wordt rekening gehouden met het (afnemende) aantal jonge kinderen in de gemeente, waardoor minder speelplekken nodig zijn. In 2016 is een uitvoeringsplan opgesteld voor een betere verdeling van speelplaatsen en zijn er informatieavonden met bewoners geweest. In 2017 hebben we de speelplekken die in 2017-2018 aan de beurt zijn bezocht. In 2018 voeren we de plannen uit. Uitgangspunten:

  • de speelruimte moet veilig en kwalitatief goed zijn
  • het gemiddelde aantal kinderen per speelplaats is gesteld op 75
  • per speelplaats komen er minimaal drie speeltoestellen of een combinatietoestel
  • voor de locaties die niet meer met speeltoestellen worden ingericht, bestaat de mogelijkheid om deze samen met kinderen en ouders in te richten. Bijvoorbeeld als trapveldje of als een groene ruimte met natuurlijke speelelementen, zoals een boomstam.

Planning 2019 - 2024

Kaarten en planning speelplaatsen 2019-2024

In week 12-18 wordt er gewerkt aan de volgende speelplekken:

  1. Schouw, Loosdrecht
  2. Schakel, Loosdrecht
  3. Vrijheid, Loosdrecht
  4. Veenderij, Nederhorst den Berg - 17 mei toestellen
  5. J. van Ruysdealstraat, Nederhorst den Berg - 17 mei grondwerk en 20 mei toestellen           
  6. Vincent van Goghstraat, Nederhorst den Berg - 16 mei

-  Pampus: De herinrichting van de speelplek aan de Pampus wordt uitgesteld en samengevoegd met de herinrichting van de wijk.
-  Godelindehof: in verband met tegengestelde wensen wordt bekeken wat er met deze sportplek mogelijk is om zoveel mogelijk aan de wensen van gebruikers en bewoners tegemoet te komen.

-  Planning Vuntus week 19/20

Ontwerpen

Ontwerpschetsen Loosdrecht & Nederhorst den Berg

Realisatie speelplaatsen 2017-2018

In de periode 2017 t/m 2020 wordt het grootste deel van de speelplaatsen in de gemeente Wijdemeren opnieuw ingericht of omgevormd tot speelruimte zonder toestellen. Enkele locaties zijn na 2020 aan de beurt. In 2017 is een participatietraject doorlopen waarbij kinderen, ouders en andere buurtbewoners via wandelingen langs de speelplaatsen in hun buurt wensen en ideeën voor herinrichting kenbaar konden maken. Op basis van de input uit deze speelplaatsbezoeken zijn vervolgens ontwerpen gemaakt. Inmiddels zijn de meeste locaties voor 2017-2018 gerealiseerd.

Meer informatie

Bekijk hier de: veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Neem contact op met de gemeente via onderstaand contactformulier.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.