Informatie over wegcategorisering.

Basis voor verkeersveiligheid

De wegcategorisering is een belangrijk uitgangspunt voor het gemeentelijke verkeersbeleid. Enerzijds is het de basis voor een goede bereikbaarheid. Anderzijds is het een belangrijke basis voor de verkeersveiligheid. Het plan is tot stand gekomen in samenspraak met de Adviescommissie Verkeer (ACV) en een verkeersadviseur. 

De documenten