Om in een andere gemeente te kunnen stemmen vraagt u een kiezerspas aan. U kunt dit schriftelijk doen of bij de afdeling Burgerzaken.

Met een kiezerspas kunt u voor de verkiezing van de provinciale staten in elk stembureau binnen de provincie Noord-Holland stemmen. Voor de waterschapsverkiezingen kunt u met een kiezerspas in elk stembureau binnen het waterschap Amstel, Gooi en Vecht stemmen.

Online aanvragen

U kunt online een kiezerspas aanvragen. Regel dit voor vrijdag 10 maart 2023.

kiezerspas aanvragen

Schriftelijk aanvragen

Wat moet u hiervoor doen?

  • Download het formulier voor het aanvragen van een kiezerspas en vul dit in.
  • Voeg de stempas(sen) en een kopie van het identiteitsbewijs toe.
  • Stuur het formulier, de stempas(sen) en de kopie van het identiteitsbewijs voor vrijdag 10 maart 2023 naar:

Gemeente Wijdemeren
Afdeling Burgerzaken/verkiezingen
Postbus 190
1230 AD Loosdrecht

U kunt het formulier ook bij ons inleveren door het af te geven of, buiten openingstijden, in de brievenbus te doen. De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 bij ons binnen zijn.

U ontvangt de kiezerspas per post.

Mondeling aanvragen

Wat moet u hiervoor doen?

  • Neem uw stempas(sen) en een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar het gemeentehuis.
  • Doe de aanvraag uiterlijk dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur bij de balie burgerzaken, bureau Verkiezingen.

Let op! U kunt 1 keer een kiezerspas aanvragen. Als u deze kiezerspas verliest kunt u geen nieuwe pas aanvragen.