Gemeente Wijdemeren - Kortenhoefsedijk

De gemeente heeft het voornemen om de Kortenhoefsedijk opnieuw in te richten. Bewoners en betrokkenen worden tijdens informatieavonden betrokken bij de herinrichting.

Wegafsluiting

De herinrichting van de Kortenhoefsedijk kan bijvoorbeeld bestaan uit het invoeren van een 30 km-zone, het aanbrengen van parkeerplaatsen, het verwijderen of aanbrengen van groen en rioleringswerkzaamheden. Op dinsdag 19 december vindt de eerste bewonersavond plaats. 

Doel van deze avond?

Tijdens de eerste bewonersavond willen we graag uw mening weten over de herinrichting. Opmerkingen en suggesties over bepaalde bestaande locaties en situaties kunt u op deze avond aangeven. Deze opmerkingen en suggesties nemen we mee in het ontwerpproces.

Vervolg

Na deze eerste avond wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt met de klankbordgroep(en) besproken. Over dit communicatietraject ontvangt u meer informatie tijdens de bewonersavond op 19 december.

Planning

Het uiteindelijke ontwerp wordt uitgewerkt naar werktekeningen en bestek voor uitvoering. Na toestemming van de gemeenteraad starten de werkzaamheden, dit is naar verwachting in de tweede helft van 2018.

Zie ook

Meer weten

Heeft u nog vragen? Dan kunt u via het onderstaande contactformulier contact opnemen met de heer M. Endlich van de afdeling Beheer Openbare Ruimte.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.