Gemeente Wijdemeren - Kortenhoefsedijk

De gemeente heeft het voornemen om de Kortenhoefsedijk opnieuw in te richten. Bewoners en betrokkenen worden tijdens informatieavonden betrokken bij de herinrichting.

Wegafsluiting

De gemeente Wijdemeren gaat de Kortenhoefsedijk herinrichten. Het betreft het deel van de N201 tot de Kattenbrug. Enkele uitgangspunten voor de herinrichting zijn:

  1. Veiligheid en doorstroming van verkeer.
  2. Verkeersgeleidende maatregelen die passen bij het karakter van de dijk.
  3. Ruimtelijke karakter van de dijk versterken.

In 2017 is de eerste bewonersavond geweest. Na de eerste avond is er een klankbordgroep gevormd. Eind 2018 heeft deze klankbordgroep een schetsontwerp gemaakt.

Vervolgproces

Op maandag 3 juni heeft het college het voorstel met betrekking tot de reconstructie van de Kortenhoefsedijk goedgekeurd. Dit betekent dat het ontwerp volgens advies van de klankbordgroep aan de raad wordt voorgelegd, samen met de aanvraag voor het benodigde krediet.

Op 26 juni is de behandeling in de raadscommissie ruimte en economie. Als de behandeling in de commissie goed verloopt wordt het in de gemeenteraad op 11 juli behandeld. Met betrekking tot de voorgenomen uitvoering worden alle aanwonenden nader geïnformeerd 

Planning

Het uiteindelijke ontwerp wordt uitgewerkt naar werktekeningen en bestek voor uitvoering. Na toestemming van de gemeenteraad starten de werkzaamheden, dit is naar verwachting in de tweede helft van 2019.

Zie ook

Meer weten

De voortgang van het project kunt u volgen via de nieuwsbrieven die op deze pagina staan. U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. U dient zich hiervoor aan te melden via het onderstaande contactformulier.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u via het onderstaande contactformulier contact opnemen met de heer M. Endlich van de afdeling Beheer Openbare Ruimte.

13-6-2019

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.