Gemeente Wijdemeren - Kortenhoefsedijk

De gemeente heeft het voornemen om de Kortenhoefsedijk opnieuw in te richten. Bewoners en betrokkenen worden tijdens informatieavonden betrokken bij de herinrichting.

Wegafsluiting

De gemeente Wijdemeren gaat de Kortenhoefsedijk herinrichten. Het betreft het deel van de N201 tot de Kattenbrug. Enkele uitgangspunten voor de herinrichting zijn:

  1. Veiligheid en doorstroming van verkeer.
  2. Verkeersgeleidende maatregelen die passen bij het karakter van de dijk.
  3. Ruimtelijke karakter van de dijk versterken.

In 2017 is de eerste bewonersavond geweest. Na de eerste avond is er een klankbordgroep gevormd. Eind 2018 heeft deze klankbordgroep een schetsontwerp gemaakt.

Planning

In juli 2019 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Kortenhoefsedijk. Naast het aanpassen van de weg wordt ook de bestaande damwand deels vervangen. De gemeente hoopte in september akkoord te hebben op alle technische doorrekeningen. Aangezien de constructie rondom de damwand meer technische vragen opriep, is recent besloten om hiervoor aanvullend vooronderzoek te doen. Uit de resultaten van het onderzoek moet blijken of er verdere gevolgen zijn voor de uitvoering. Vanwege dit technische onderzoek loopt de start van de werkzaamheden enige vertraging op. Half oktober wordt er meer duidelijkheid verwacht. Bedoeling is dat er nog dit jaar een aannemer kan worden geselecteerd. Hierna volgt een planning voor de werkzaamheden.

Zie ook

Meer weten

De voortgang van het project kunt u volgen via de nieuwsbrieven die op deze pagina staan. U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. U dient zich hiervoor aan te melden via het onderstaande contactformulier.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u via het onderstaande contactformulier contact opnemen met de heer M. Endlich van de afdeling Beheer Openbare Ruimte.

13-6-2019

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.