Gemeente Wijdemeren - Kortenhoefsedijk

De gemeente heeft het voornemen om de Kortenhoefsedijk opnieuw in te richten. Bewoners en betrokkenen worden tijdens informatieavonden betrokken bij de herinrichting.

Wegafsluiting

De gemeente Wijdemeren gaat de Kortenhoefsedijk herinrichten. Het betreft het deel van de N201 tot de Kattenbrug. Enkele uitgangspunten voor de herinrichting zijn:

  1. Veiligheid en doorstroming van verkeer.
  2. Verkeersgeleidende maatregelen die passen bij het karakter van de dijk.
  3. Ruimtelijke karakter van de dijk versterken.

In 2017 is de eerste bewonersavond geweest. Na de eerste avond is er een klankbordgroep gevormd. Eind 2018 heeft deze klankbordgroep een schetsontwerp gemaakt.

Vervolgproces

De gemeente gaat dit ontwerp in de komende periode op verschillende technische punten toetsen. Hierna volgt opnieuw een bewonersavond. Verwachting is dat de uitvoering na de zomer van 2019 kan starten. De voortgang van het project kunt u volgen via de nieuwsbrieven die op deze pagina staan. U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. U dient zich hiervoor aan te melden via het onderstaande contactformulier.

Planning

Het uiteindelijke ontwerp wordt uitgewerkt naar werktekeningen en bestek voor uitvoering. Na toestemming van de gemeenteraad starten de werkzaamheden, dit is naar verwachting in de tweede helft van 2019.

Zie ook

Meer weten

Heeft u nog vragen? Dan kunt u via het onderstaande contactformulier contact opnemen met de heer M. Endlich van de afdeling Beheer Openbare Ruimte.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.