De gemeente gaat de Kortenhoefsedijk opnieuw in te richten. De werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2021.

Wegafsluiting

De herinrichting vindt plaats op het gedeelte van de N201 tot de Kattenbrug. De werkzaamheden omvatten een reconstructie van de rijbaan, aanleg van persriool en onderhoud aan damwanden.

Voortgang

De werkzaamheden voor de reconstructie van de Kortenhoefsedijk zijn op maandag 22 februari gestart. Er is begonnen met het vervangen van de houten beschoeiing en stalen damwanden. De werkzaamheden verlopen voorspoedig en zullen ongeveer tot eind maart uitgevoerd worden.

Op maandag 29 maart wordt gestart met de aanleg van twee persriolen vanaf huisnummer 48 tot de Kattenbrug. Rond 7 april zal er nabij de Kattenbrug een boring geplaatst worden. Dit om de persleidingen en de mantelbuis voor Alliander die in de rijbaan komen te liggen met elkaar te verbinden. De wegreconstructie start begin april. Tijdens deze werkzaamheden is de Kortenhoefsedijk afgesloten voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze werkzaamheden het werkvak lopend passeren.

Omleidingsroute

Tijdens de werkzaamheden geldt er een omleidingsroute. De omleidingsroute voor het zuidelijke gedeelte van de Kortenhoefsedijk gaat via de Vreelandseweg, Zuidereinde en de Kerklaan. Vanaf de noordzijde van de Kortenhoefsedijk gaat de omleidingsroute via de Kerklaan, Zuidereinde en de Vreelandseweg. Bekijk ook het kaartje met de omleidingsroute hieronder.

Zie ook

Meer weten

De voortgang van het project kunt u volgen via de nieuwsbrieven die op deze pagina staan. U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden via het onderstaande contactformulier. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een app. Zoek in de Appstore of Playstore op 'Reconstructie Kortenhoefsedijk' en download de app voor de laatste informatie. 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u via het onderstaande contactformulier contact opnemen met de heer H. Loman van de afdeling Projecten.

31-03-2021

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.