De Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en Muyeveld is toe aan een opknapbeurt. Het wegdek is slecht, de afwatering is toe aan vernieuwing; ditzelfde geldt voor de ondergrondse kabels en leidingen. Vanaf 3 oktober 2022 gaan we aan de slag. We werken de komende twee laagseizoenen (3 oktober tot 1 april 2022/2023 en 1 oktober tot 1 april 2023/2024) aan een nieuwe, veilige dijk.

Waar werken we aan?

We verbeteren de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Daarnaast plegen we onderhoud aan de weg. Het wegdek wordt van nieuw asfalt voorzien waardoor er geen gaten meer zijn. Een groot probleem is de afvoer van het water. Bij regen blijft water op de weg staan. Dit zorgt voor veel overlast bij bewoners en voor het verkeer. De ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) vernieuwen we direct als we toch aan de weg werken. Om tijd en geld te besparen pakken we dit allemaal in één keer aan.

Hoe werken we?

Om een zo kort mogelijke periode overlast te hebben van de werkzaamheden aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk, kiezen we ervoor om met een langzaam bewegend werkgebied te werken. Een werkgebied bestaat uit verschillende werkvakken achter elkaar. Binnen elk vak wordt aan een bepaald onderdeel gewerkt. Dus in het ene werkvak werkt de aannemer aan de riolering, terwijl binnen het andere vak het nieuwe straatwerk of de huisaansluitingen van de woningen aan de andere zijde worden aangebracht. Al die werkgebieden achter elkaar vormt een lint aan werkzaamheden die tot wel 1 kilometer lang kan zijn.

Werkvakken in beeld:

werkvakken in beeld

Waarom éénrichtingsverkeer?

Oorspronkelijk was het plan om de Nieuw-Loosdrechtsedijk tijdens de werkzaamheden geheel af te sluiten voor verkeer, omdat het werk dan veiliger, sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd. In overleg met aanwonenden en ondernemers is besloten om het werkgebied voor gemotoriseerd verkeer van aanwonenden in één richting passeerbaar te maken. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Waarom kiezen we voor éénrichtingsverkeer?

Veiligheid

We willen onveilige situaties tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer gemotoriseerd verkeer uit twee richtingen komt, is de kans groter dat het fout gaat. Zeker omdat fietsers wel in twee richtingen de werkvakken passeren.

Ook voor het werkverkeer kan passerend verkeer uit twee richtingen voor onveilige situaties zorgen. De dijk en daarmee de passeerstrook langs de werkvakken is erg smal. Een auto en een fietser/voetganger passen hier niet naast elkaar (zie ook de verkeerssituatie in beeld). Daarbij zal de passeerstrook oneffen en hobbelig zijn. Voor de veiligheid is het belangrijk dat alle weggebruikers rekening houden met elkaar. Dat betekent dat u, wanneer er een tegenligger is (omdat fietsers in twee richtingen kunnen passeren), tussen werkvakken moet wachten.

Planning

Wanneer het verkeer uit twee richtingen komt, moet er meer afstand komen tussen de werkvakken. Er moet namelijk ruimte zijn waar auto’s zich kunnen opstellen. Dit betekent dat de aannemer langzamer kan werken. De planning verschuift, omdat de aannemer de werkzaamheden niet in twee laagseizoenen kan uitvoeren. Ze moet een extra derde werkperiode aan de weg werken. Dit betekent ook dat er een derde periode overlast is voor aanwonenden. Uiteraard willen wij dat niet.

Kosten

Bij verkeer uit twee richtingen moeten verkeersregelaars en tijdelijke verkeersregelinstallaties (zoals verkeerslichten) gedurende de werkperiodes worden ingehuurd om te regelen welke auto’s wanneer mogen rijden. Deze regelaars moeten niet alleen bij het begin en einde van het gehele werkgebied staan, maar ook tussen de verschillende werkvakken om het verkeer goed te begeleiden. Dat is kostbaar en betekent dat het herinrichten van de Nieuw-Loosdrechtsedijk niet binnen het huidige budget gerealiseerd kan worden.

Fietsers en brommers kunnen in twee richtingen blijven rijden. In verband met de veiligheid is er, in overleg met de politie, voor gekozen om voor fietsers en brommers verkeerslichten met een drukknop te plaatsen bij de smalste en meeste onveilige plekken waar het werkterrein wordt gepasseerd. Op die plekken kan er daardoor maar uit één richting tegelijk verkeer komen: auto- en fiets/brommerverkeer richting Nieuw-Loosdrecht of fiets- en brommerverkeer richting Tienhoven. We hopen met deze maatregel zo veel mogelijk onveilige situaties op de smalle stroken langs delen van het werkterrein te voorkomen.

Bereikbaarheid

De Nieuw-Loosdrechtsedijk is alleen in het werkgebied in één richting afgesloten voor autoverkeer. Buiten het werkgebied kan er in twee richtingen worden gereden. Dit betekent dat bewoners van de huisnummers 198-229, waar we de weg tijdens de eerste fase van de werkzaamheden vernieuwen, tijdens de tweede fase (oktober 2023 – maart 2024) heen en weer naar Loosdrecht kunnen. Bewoners van huisnummer 229-297 kunnen tijdens de eerste uitvoeringsfase (oktober 2022-maart 2023) van en naar Tienhoven/Maarssen.

Voorbeeld

U woont aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk in het gebied waar tijdens fase 1B (zie de afbeelding bij planning) wordt gewerkt. Dit betekent het volgende voor u:

Vanaf de start van het project tot 14 november 2022

 • U kunt met de auto van en naar Tienhoven/Maarssen rijden.
 • U kunt naar Loosdrecht rijden.
 • Als u vanaf Loosdrecht naar huis wil rijden, moet u de ingestelde omleiding volgen via Hollandsche Rading en Breukeleveen.

Vanaf 14 november 2022 tot 1 april 2023

 • U kunt met de auto naar Loosdrecht rijden.
 • U kunt met de auto van Tienhoven/Maarssen naar huis rijden.
 • Als u vanaf Loosdrecht naar huis wil rijden, moet u de ingestelde omleiding volgen via Hollandsche Rading en Breukeleveen.
 • Ook als u met de auto naar Tienhoven/Maarssen wil rijden, moet u de ingestelde omleiding volgen.

Planning

Fase 1 | oktober 2022 – april 2023

Fase 1 a

 • 3 oktober 2022 – 1 februari 2023
 • Huisnummer 201 t/m 209

Fase 1b

 • 14 november 2022 – 1 april 2023
 • Huisnummer 209 t/m 224

 

Fase 2 | oktober 2023 – april 2024

Zodra deze planning concreet is, vindt u die hier en in de KWS-app.

Let op! Tijdens en ter plaatse van de werkgebieden geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer richting Nieuw-Loosdrecht. Daarbuiten is het tweerichtingsverkeer.

Planning in beeld:

Planning_nieuwe versie feb 2023

Hulpdiensten

We hebben intensief contact met de verschillende hulpdiensten. In geval van nood kunnen ambulances, brandweer- of politieauto’s de werkgebieden altijd passeren.

Buslijn 122

Bus 122 rijdt vanaf 7 oktober vanuit Utrecht richting Nieuw-Loosdrecht volgens de gewone dienstregeling. Vanuit Nieuw-Loosdrecht richting Utrecht rijdt niet over de Nieuw-Loosdrechtsedijk, maar via de omleidingsroute richting Westbroek. Vanaf de halte Prinses Christinastraat in Westbroek kunnen reizigers overstappen.

Tijdens de uitvoeringsperiode stopt lijn 122 niet bij de volgende haltes:

 • Regenboog
 • Jol
 • Schakel
 • Nieuw-Loosdrechtsedijk (haltes lijn 104 binnen Nieuw-Loosdrecht)
 • Haltes tussen Nieuw Loosdrecht, Wendt en Westbroek, NH Kerk worden alleen aangedaan richting Nieuw-Loosdrecht

Aanbesteding

Na een Europese aanbesteding is eind april 2022 gekozen voor KWS Infra B.V. als aannemer van het project. Zij bereiden de start van het werk voor in de zomer van 2022. In oktober begint KWS met het werk. Voordat KWS met het opnieuw inrichten begint, is de waterleiding al vervangen door Vitens. Voor de start aan het riool en de weg vervangen Stedin en Liander hun stroomkabel en gasleiding. Zo zorgen we dat de weg niet weer opengebroken moet worden nadat deze vernieuwd is. 

Proces en besluitvorming

In 2017/2018 heeft een participatieproces plaatsgevonden. Er is toen een werkgroep van bewoners en ondernemers gevormd. Onder begeleiding van het onafhankelijk adviesbureau Natuurlijke Zaken zijn meerdere avonden georganiseerd. Dit proces heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp. Daarna zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd en is het ontwerp op onderdelen verder uitgewerkt. In november 2020 heeft de gemeenteraad besloten welke punten belangrijk zijn voor het project. Met deze informatie is het ontwerp nog verder uitgewerkt.

In juni 2021 zijn er (digitale) bewonersavonden gehouden om het uitgewerkte ontwerp te presenteren aan omwonenden. Daarna zijn nog een paar kleine wijzigingen gemaakt. De grote lijn is niet veranderd.

De gemeenteraad heeft op 18 november een beslissing genomen. De gemeenteraad heeft toestemming gegeven voor de uitvoering van de plannen voor de nieuwe inrichting. Daarna is de Europese aanbesteding gestart.

Aanbesteding en planning

De Europese aanbesteding was eind april geregeld. KWS Infra B.V. is de aannemer van het project geworden. Zij bereiden de start van het werk voor in de zomer van 2022. In oktober begint KWS met het werk. Voordat KWS met het opnieuw inrichten begint, is de waterleiding al vervangen door Vitens. Voor de start aan het riool en de weg vervangen Stedin en Liander hun stroomkabel en gasleiding. Zo zorgen we dat de weg niet weer opengebroken moet worden nadat deze vernieuwd is.

Op voorwaarde dat er geen onverwachte omstandigheden zijn, is de planning:

 • Vervangen stroomkabel en gasleiding: voorjaar 2022 tot zomer 2022.
 • Opnieuw inrichten Nieuw-Loosdrechtsedijk: vanaf oktober 2022 in twee laagseizoenen (1 okt – 1 apr) tot maart 2024.

Op maandag 12 september organiseerde KWS samen met de gemeente een inloopavond. Na deze bijeenkomst heeft de gemeente op verzoek van aanwonenden gekeken naar de mogelijkheid om het eenrichtingsverkeer in tijdvakken om te draaien (om-en-om met tijdvensters). Na onderzoek en overleg met diverse partijen, waaronder de hulpdiensten, blijkt dit echter niet haalbaar.

KWS BouwApp

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het hoofdcommunicatiemiddel de KWS BouwApp. Via deze app brengt de aannemer u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. In de KWS BouwApp vindt u onder meer:

 • De planning
 • Updates werkzaamheden
 • Overzichtskaarten project
 • Omleidingsroutes
 • Contactgegevens omgevingsmanager

Blijf op de hoogte, download KWS BouwApp

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

 • Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden;
 • Zoek in de app naar ‘Herinrichting Nieuw-Loosdrecht’;
 • Open het project en klik op ‘volgen’;
 • Selecteer betreffende doelgroep.

De QR-code van de KWS app

QR-code KWS app

Contact

Mocht u vragen hebben over de fasering en bereikbaarheid, neem contact op met omgevingsmanager Mark de Jong (KWS Infra BV), via mdjong@avecodebondt.nl. Als u nog vragen hebt over het project, neem contact op met Luc van Beuzekom (projectleider gemeente), via boomhoek-muyeveld@wijdemeren.nl of via het contactformulier onderaan deze pagina. 

Bewonersbrieven

Definitief ontwerp

Traject omwonenden juni 2021

Participatie 2017/2018

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Dan kunt u uw vraag stellen via het contactformulier, onderaan deze pagina.