De Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en Muyeveld is toe aan een opknapbeurt. Het wegdek is slecht, de afwatering is toe aan vernieuwing; ditzelfde geldt voor de ondergrondse kabels en leidingen. We werken de komende twee laagseizoenen (2 oktober tot 1 april 2023/2024 en najaar/winter 2024/2025) aan een nieuwe, veilige dijk. Fase 2 is 2 oktober 2023 gestart en loopt tot 1 april 2024.

Waar werken we aan?

We verbeteren de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Daarnaast plegen we onderhoud aan de weg. Het wegdek wordt van nieuw asfalt voorzien waardoor er geen gaten meer zijn. Een groot probleem is de afvoer van het water. Bij regen blijft water op de weg staan. Dit zorgt voor veel overlast bij bewoners en voor het verkeer. We vernieuwen ook de riolering. Om tijd en geld te besparen pakken we dit allemaal in één keer aan. We passen het rioolstelsel aan naar de huidige normen, zodat extreme(re) weersomstandigheden beter worden opgevangen. Hiervoor moet er een rioolbuis met een grote diameter diep in de grond aangebracht worden. Om de waterkwaliteit van de naastgelegen plassen te verbeteren, komt er een zichzelf filterend systeem.

Waarom een volledige afsluiting?

De Nieuw-Loosdrechtsedijk wordt tijdens de herinrichting komende herfst en winter volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen met deze ingrijpende maatregel kan het werk veilig worden uitgevoerd.

Tijdens fase 1 (van oktober 2022 tot april 2023) was het werkvak in één richting passeerbaar, voor zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer. In de praktijk bleek dat veel weggebruikers zich hier niet aan hielden. Fase 2 loopt van 1 oktober 2023 tot 1 april 2024. De weg is dan te smal om volgens de wettelijke veiligheidsrichtlijnen gemotoriseerd verkeer te kunnen laten passeren.

Het is onontkoombaar dat het werkvak volledig afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. Deze maatregel is afgestemd met de nood- en hulpdiensten. Ook na werktijd van de aannemer, KWS, blijft de weg afgesloten voor autoverkeer. Het instellen van éénrichtingsverkeer is helaas geen optie. Hier is wel naar gekeken, maar dat zou tot onverantwoorde veiligheidsrisico’s en kans op schade en vertragingen leiden.

Fietsers, voetgangers én hulpdiensten kunnen het werk wel passeren. Ook blijven woningen binnen het werkgebied met de fiets en te voet bereikbaar. Om dit mogelijk te maken, werkt KWS met korte werkvakken. Ter plaatse van de volledige afsluiting zijn de werkgebieden maximaal 40 meter. Deze gebieden schuiven steeds op. Buiten deze werkgebieden is tweerichtingsverkeer mogelijk. De verwachting is dat het werk zo niet alleen veilig, maar ook effectief verloopt.

Planning

Maandag 2 oktober 2023 is KWS gestart met de werkzaamheden voor fase 2. Deze fase loopt van huisnummer 247 tot en met huisnummer 209. De aannemer begint met de riolering bij het bruggetje ter hoogte van huisnummer 247 en werken richting Nieuw-Loosdrecht (naar het oosten). Deze werkzaamheden lopen tot eind november.

Vervolgens gaat KWS de werkzaamheden aan de recreatieboulevard afronden. De aannemer gaat dan ook de recreatieboulevard (uit fase 1) en de inritten naar de percelen bestraten. Op dit deel van de dijk (tussen huisnummers 209 en 225) ligt nu tijdelijke bestrating en asfalt. Deze werkzaamheden rondt KWS naar verwachting eind maart 2024 af.

In oktober 2024 start fase 3, de laatste fase. Deze werkzaamheden duren tot en met eind maart 2025. Een gedetailleerde planning vindt u tijdens de werkzaamheden in de KWS-BouwApp.

Planning in beeld:

Planning werkzaamheden fase 2

 

Bereikbaarheid

Om de werkzaamheden veilig en goed uit te kunnen voeren, wordt de dijk volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor automobilisten geldt de eerdere omleidingsroute uit fase 1 (zie het kaartje voor de omleidingsroute). Een overzichtskaart van deze route is te zien in de KWS-BouwApp. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen wel langs het werkvak, evenals nood- en hulpdiensten. KWS spant zich in om parkeergelegenheid mogelijk te maken aan beide zijden van het werkgebied.

Tijdens het verwijderen van het asfalt (frezen) en aanbrengen van nieuw asfalt is een deel van de dijk ook afgesloten. Deze afsluitingen communiceert KWS via de KWS-BouwApp en kondigen zij aan met bebording op de dijk.

Hulpdiensten

We hebben intensief contact met de verschillende hulpdiensten. In geval van nood kunnen ambulances, brandweer- of politieauto’s de werkgebieden altijd passeren.

Buslijn 122

De bus rijdt vanuit het westen richting Nieuw-Loosdrecht tot aan het afgesloten werkgebied. Dit betekent dat de bus vanaf maandag 2 oktober halteert ter hoogte van huisnummer 242. De halte van de bus schuift mee met het werkgebied. De bus rijdt dus niet naar Nieuw-Loosdrecht. Tijdens de kerstperiode (2 weken) rijdt de bus de reguliere route (heen en weer naar Nieuw-Loosdrecht). Reizigers kunnen met eventuele klachten terecht bij Qbuzz .

Afvalinzameling

KWS en de GAD stemmen af hoe afval kan worden opgehaald. Naar verwachting leegt GAD de afvalbakken op reguliere wijze. Bewoners die aan het afgesloten werkgebied wonen, moeten hun afvalbak buiten het werkgebied plaatsen. Nadere informatie wordt, waar nodig,  gecommuniceerd via de KWS BouwApp.

Communicatie

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het hoofdcommunicatiemiddel de KWS BouwApp. Via deze app brengt de aannemer u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. De informatie via de app is altijd actueel.

In de KWS BouwApp vindt u onder meer:

 • de planning
 • updates werkzaamheden
 • overzichtskaarten project
 • omleidingsroutes
 • contactgegevens omgevingsmanager

U kunt uw vragen stellen via:

 • de chatfunctie in de KWS-BouwApp
 • e-mail: KWS via ivanvelzen@kws.nl en gemeente via boomhoek-muyeveld@wijdemeren.nl
 • het wekelijks inloopspreekuur in de KWS bouwkeet (dag en tijdstip wordt via KWS-BouwApp gecommuniceerd). De bouwkeet staat op het terrein van Jachtwerf Van Dusseldorp, Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b.
 • aan de gebiedsconciërge: dagelijks tijdens werktijden aanwezig op het werk. De gebiedsconciërge regelt het verkeer bij het werkgebied, beantwoord vragen van omwonenden en helpt bewoners waar het kan.

Blijf op de hoogte

Download de BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet:

 • Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden;
 • Zoek in de app naar ‘Herinrichting Nieuw-Loosdrecht’;
 • Open het project en klik op ‘volgen’;
 • Selecteer betreffende doelgroep.

De QR-code van de KWS app

Vragen

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Dan kunt u uw vraag stellen via het contactformulier.

Samen met de nood- en hulpdiensten is afgesproken dat de aannemer twee piepers heeft: één in de kraan en één in de bouwkeet. Wanneer een nood- of hulpdienst er langs moet, krijgt de aannemer dat via die piepers te horen. De barrières die naast de weg staan om veiligheid te garanderen voor de voorbijgangers, worden dan meteen aan de kant geschoven en de fietssluis wordt open gezet. Als de nood- of hulpdienst gepasseerd is, wordt alles weer terug op zijn plek gezet.
Nee, niet de hele weg wordt afgesloten. Alleen het werkgebied waar de aannemer aan de slag is met rioleringswerkzaamheden, wordt afgesloten voor auto’s en vrachtwagens. Dit werkgebied is ongeveer 40 tot 60 meter lang en verschuift met de werkzaamheden mee. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen altijd gebruik maken van de weg. Auto- en vrachtverkeer moet helaas omrijden. We streven ernaar de afsluiting in totaal maximaal vier maanden te laten duren. Zie vraag : ‘Hoe lang duurt de afsluiting van de weg?’
We streven ernaar de afsluiting maximaal vier maanden te laten duren. De werkzaamheden starten in oktober bij huisnummer 247. KWS werkt dan richting Nieuw-Loosdrecht, tot huisnummer 224. Het streven is dat de dijk tijdens de kerstvakantie open kan zijn. Na het kerstreces start KWS bij huisnummer 209 en werkt dan richting Tienhoven tot huisnummer 224. Het streven is dat de dijk dan uiterlijk 1 april weer in twee richtingen bereikbaar is. Zie ook het kaartje bij ‘Planning in beeld’.
De weg is tijdens deze fase nog smaller. We moeten ons aan de wet houden, zoals de Wegenverkeerswet en de Arbowet, om veiligheid te garanderen. Naast het werkvak moet ruimte vrij blijven waar voorbijgangers niet mogen komen, omdat anders gevaarlijke situaties ontstaan, voor weggebruikers en wegwerkers. Daarnaast is tijdens fase 1 veel werktijd verloren gegaan, omdat werk stilgelegd moest worden als er (werk)verkeer langs moest.
Mogelijk wel, maar dat zou heel veel extra geld gaan kosten.
Nee, de weg gaat niet open na werktijd en in het weekend voor auto’s en vrachtwagens. Er is alleen ruimte voor fietsers, scooters, brommers en voetgangers. Tijdens de kerstperiode gaat de weg wel open voor auto’s en vrachtwagens.
Ja, scooters en brommers mogen gebruik maken van de weg. Er wordt een fietssluis geplaatst, waar zij ook doorheen kunnen.
De omgevingsmanager van KWS neemt uiterlijk twee dagen van te voren contact met u op als uw uitrit door de werkzaamheden niet bereikbaar is. Heeft u uw oprit nodig voor bijvoorbeeld verbouwen of verhuizen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met hem op om dit te bespreken: ivanvelzen@kws.nl.
Te voet of met de fiets kunt u altijd bij uw oprit komen. Als het werkgebied bij u voor de deur is, kunt u wel te voet of met de fiets uw eigen terrein op en af.
Het werkvak verplaatst gedurende de werkzaamheden. Een vaste parkeerplaats is bij deze werkwijze helaas niet mogelijk. Ook zijn wij afhankelijk van particulieren die ruimte beschikbaar willen stellen. Inwoners die dat willen doen kunnen zich via BouwApp melden of mailen naar de omgevingsmanager: ivanvelzen@kws.nl.
KWS en de GAD stemmen af hoe afval kan worden opgehaald. Naar verwachting leegt GAD de afvalbakken op reguliere wijze. Bewoners die aan het afgesloten werkgebied wonen, moeten hun afvalbak buiten het werkgebied plaatsen. Nadere informatie wordt, waar nodig, gecommuniceerd via de KWS BouwApp.
De bus rijdt vanuit het westen richting Nieuw-Loosdrecht tot aan het afgesloten werkgebied. Dit betekent dat de bus vanaf maandag 2 oktober halteert ter hoogte van huisnummer 242. De halte van de bus schuift mee met het werkgebied. De bus rijdt dus niet naar Nieuw-Loosdrecht. Tijdens de kerstperiode (2 weken) rijdt de bus de reguliere route (heen en weer naar Nieuw-Loosdrecht).
Hulpdiensten kunnen ten alle tijden langs het werkgebied. De aanrijdtijd zou binnen de wettelijke normen moeten blijven. Dit is zo afgestemd met de hulpdiensten.
De route via Westbroek is alleen beschikbaar voor bestemmingsverkeer. In overleg met gemeente De Bilt konden bewoners hiervoor een ontheffing aanvragen.

Contact

Mocht u vragen hebben over de fasering en bereikbaarheid, neem contact op met omgevingsmanager Isra van Velzen  (KWS Infra BV), via ivanvelzen@kws.nl. Als u nog vragen hebt over het project, neem contact op met Luc van Beuzekom (projectleider gemeente), via boomhoek-muyeveld@wijdemeren.nl of via het contactformulier onderaan deze pagina. 

Definitief ontwerp

Overig