Gemeente Wijdemeren - Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk

De Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en Muyeveld is de enige weg tussen Breukeleveen en Nieuw-Loosdrecht. De maximale snelheid is hier 50 km per uur. Op dit deel van de Nieuw-Loosdrechtsedijk rijdt veel verkeer. We gaan de weg veiliger maken voor het verkeer. Daarnaast maken we de weg aantrekkelijker voor toeristen.

Situatie Boomhoek/Muyeveld

De veiligheid van het verkeer en de uitstraling gaan verbeteren. Ook het onderhoud aan de weg en de afvoer van het water is een probleem. Bij regen blijft water op de weg staan wat voor veel overlast zorgt. Om tijd en geld te besparen pakken we dit allemaal in één keer aan. Ook de overige ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) wordt direct verbeterd of uitgebreid.

Ontwerp, doorlopen proces en besluitvorming

In 2017/2018 is een participatieproces geweest. Er is toen een werkgroep van bewoners en ondernemers gevormd. Onder begeleiding van het onafhankelijk adviesbureau Natuurlijke Zaken zijn meerdere avonden georganiseerd. Dit proces heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp. Daarna zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd en is het ontwerp op onderdelen verder uitgewerkt. In november 2020 heeft de gemeenteraad besloten welke punten belangrijk zijn voor het project. Met deze informatie is het ontwerp nog verder uitgewerkt.

In juni 2021 zijn er (digitale) bewonersavonden gehouden om het uitgewerkte ontwerp te presenteren aan omwonenden. Daarna zijn nog een paar kleine wijzigingen gemaakt. De grote lijn is niet veranderd.

De gemeenteraad heeft op 18 november een beslissing genomen. De gemeenteraad heeft toestemming gegeven voor de uitvoering van de plannen voor de nieuwe inrichting. Daarna is de Europese aanbesteding gestart.

Aanbesteding afgerond en Planning

De Europese aanbesteding was eind april geregeld. KWS Infra B.V. is de aannemer van het project geworden. Zij bereiden de start van het werk voor in de zomer van 2022. In oktober begint KWS met het werk. Voordat KWS met het opnieuw inrichten begint, is de waterleiding al vervangen door Vitens. Voor de start aan het riool en de weg vervangen Stedin en Liander hun stroomkabel en gasleiding. Zo zorgen we dat de weg niet weer opengebroken moet worden nadat deze vernieuwd is. 

Op voorwaarde dat er geen onverwachte omstandigheden zijn, is de planning:

  • Vervangen stroomkabel en gasleiding: voorjaar 2022 tot zomer 2022.
  • Opnieuw inrichten Nieuw-Loosdrechtsedijk: vanaf oktober 2022 in twee laagseizoenen (1 okt – 1 apr) tot maart 2024.

Definitief ontwerp

Traject omwonenden juni 2021

Participatie 2017/2018

Meer weten

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de projectleider van de gemeente, de heer D. Hagen. Telefoonnummer: 14 035. U kunt ook het contact formulier onderaan deze pagina invullen.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.