Ook Wijdemeren vangt Oekraïense vluchtelingen op. Op deze pagina leest u meer over opvang, registratie, school, zorg en financiën.

Laatste nieuws

Op de website van de Rijksoverheid vind u veel informatie: Hulp aan Oekraïners: wat kan ik doen? Daar staat informatie over het doneren van geld en spullen en over de opvang van vluchtelingen.

Online startpunt voor Oekraïnse vluchtelingen in Nederland /  Ласкаво просимо в Нідерланди!

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. Het biedt informatie over alle relevante zaken en behoeften (onderdak, voedsel, medische zorg, juridische hulp, werk, etc.) en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, en particulieren. 

Привіт! Я хотів би показати вам цю нову платформу: RefugeeHelp це стартова онлайн-платформа для українських біженців у Нідерландах та всіх, хто хоче допомогти. Вона надає інформацію про всі актуальні питання та потреби (крів, харчування, медичне обслуговування, юридична допомога, робота тощо) та об'єднує ініціативи уряду, бізнесу, громадських організацій та окремих осіб.

Voor alle officiële regelzaken kunnen vluchtelingen terecht bij de gemeente. Afhankelijk van het onderwerp is dat het sociaal team of burgerzaken.

Het sociale wijkteam houdt zich bezig met leefgeld, zorg, welzijn en onderwijs. 
Wat rest zijn allerhande praktische vragen. Komt er iets op je pad waarvan je niet weet wat je er mee aan moet of iets dat je niet wilt doen? Dan kun je altijd Bas Immerzeel (06 525 809 22) terecht. We helpen je op weg of nemen de vraag van je over.

українська- Informatie over Wonen in Wijdemeren

Veilige particuliere opvang

Om op een veilige manier gebruik te kunnen maken van particuliere opvang werken het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils samen aan het werven, screenen en begeleiden van gastgezinnen en/of woonruimte voor gemeenten. De organisaties hebben een betrouwbaar netwerk van partnerorganisaties en voldoende personeel en vrijwilligers die de taken op korte termijn kunnen uitvoeren. Voor meer informatie over het (als particulier) opvangen van vluchtelingen verwijzen we u graag naar de website van Vluchtelingenwerkl

Vluchtelingen in huis

Inwoners of bedrijven in de gemeente Wijdemeren die op dit moment vluchtelingen uit Oekraïne opvangen of die concrete plannen hebben om vluchtelingen te gaan opvangen, vragen wij om dat bij de gemeente te melden. Dat doen we om zicht te hebben op het aantal vluchtelingen en opvangplekken in onze gemeente. Stuur een e-mail naar oekraine@wijdemeren.nl

​Registratie van Oekraïnse vluchtelingen

De gemeente gaat alle vluchtelingen registeren om ervoor te zorgen dat we ze kunnen helpen met zorg, onderwijs, werk en inkomen. Kent u vluchtelingen of biedt u vluchtelingen een dak boven het hoofd? Laat hen weten dat ze zich moeten inschrijven bij de gemeente.

Ze kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar oekraine@wijdemeren.nl met daarin een contactpersoon met naam, telefoonnummer, e-mailadres en het aantal personen die zich komen inschrijven. Zij ontvangen vervolgens een uitnodiging van de gemeente.

Inloopspreekuur

VluchtelingenWerk

Eens per maand  houdt VluchtelingenWerk Nederland op de dinsdag van 13:30 tot 14:30 uur inloopspreekuur op het gemeentehuis in Loosdrecht, spreekkamer 0.96. Eerstvolgende spreekuren zijn op dinsdag 1 november 2022 en dinsdag 29 november 2022. Hier kunnen Oekraïense vluchtelingen terecht met vragen, maar ook Nederlandse gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen onderdak bieden.

Tijdens het spreekuur kunt u uw eigen juridische situatie met ons bespreken. Ook kunnen vragen gesteld worden over identiteitspapieren, de tijdelijke beschermingsmaatregel voor Oekraïners, de asielprocedure, de rol van IND, e.d.. Mocht u praktische vragen hebben zoals wat nodig is om te kunnen werken, geldigheid rijbewijs, openen bankrekening, zorgkosten dan kunt u ook bij ons terecht.

VluchtelingenWerk is een belangenbehartiger van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Ze zijn nauw betrokken bij het zorgdragen voor een goede, waardige opvang en begeleiding van vluchtelingen. VluchtelingenWerk is onafhankelijk en geen onderdeel van de overheid. 

Hotline voor Oekraïense vluchtelingen:
+31 (0) 20 300 7000
www.vluchtelingenwerk.nl

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met VluchtelingenWerk Gooi en Vechtstreek? U kunt hiervoor een bericht sturen naar het emailadres van VluchtelingenWerk Gooi en Vechtstreek.  

Leefgeld en opvang

Wijzigingen vanaf 1 april 2023

Voor Oekraïense vluchtelingen veranderen de regels voor leefgeld en opvang vanaf 1 april 2023.

Het gaat dan om:

 • vluchtelingen die opvang krijgen in een gemeente
 • vluchtelingen die bij mensen thuis worden opgevangen. 

Als er voor u iets gaat veranderen, krijgt u van ons een brief met meer informatie.   

De wijzigingen

Het bedrag van het leefgeld verandert. Uw leefgeld is bedoeld voor eten, kleding en persoonlijke uitgaven. Ook is  er een extra bedrag als u bij een gastgezin woont (dat noemen we wooncomponent). De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Het bedrag voor eten was € 205,- per persoon. Vanaf nu hangt  dit af van de grootte van het gezin. Hoe meer mensen in een gezin, hoe lager het bedrag per persoon. 
 • Het bedrag voor kleding en persoonlijke uitgaven was € 55,- per persoon. Het wordt nu € 56,12 per persoon per maand. 
 • Wanneer u wordt opgevangen bij mensen thuis, dan wordt het wooncomponent voor volwassenen en minderjarigen hetzelfde. Dit wordt € 93,- per persoon. 
 • Een volwassene die werkt mag nietmeer verdienen dan het totale leefgeld van het gezin. Is dit toch zo, dan krijgt het gezin geen leefgeld meer.

Meer informatie

N Нові правила соціальної допомоги та розміщення: що це означає для вас? (overheid.nl)

New rules on living allowance and reception: how will these changes affect you? (overheid.nl)

 Nieuwe regels voor leefgeld en opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Leefgeld aanvragen

Als u in de gemeente Wijdemeren komt wonen wordt er automatisch contact met u opgenomen. Dit doet de gemeente nadat u zich heeft ingeschreven bij burgerzaken.

Wijzigingen of Vragen

De informatie op onze website wordt regelmatig bijgewerkt. Heeft u een vraag over hulp of opvang van Oekraïense vluchtelingen en u vindt hier het antwoord niet? Neem dan contact met ons op:

 • mail uw vraag naar oekraine@wijdemeren.nl
 • stuur een bericht via facebook
 • bel ons op 14 035.

Zijn er wijzigen in uw persoonlijke situatie? Gaat u bijvoorbeeld werken of verhuizen? Geef dit dan door via een e-mail naar oekraine@wijdemeren.nl of bel ons op 14 035.

Hulp bij toeslagen, financiën - Welzijnsorganisatie Versa Welzijn

Onze sociaal werkers helpen u graag op weg bij (persoonlijke) vragen, problemen of ideeën voor uw buurt of wijk!

Heeft u vragen over formulieren, toeslagen of financiële regelingen? Heeft u hulp nodig bij het op orde krijgen van uw administratie? Administratie voor Elkaar is een gratis inloopspreekuur, waarbij vrijwilligers u snel en efficiënt helpen met uw vragen over administratie en formulieren. Uw privacy is hierbij gewaarborgd.

Wijdemeren: vrijdag 9.30 – 11.00 uur, Versa Welzijn Lindelaan 98, Loosdrecht. Graag van tevoren een afspraak maken via Selina Duikersloot, 06 50 68 46 72.

Factsheets ‘Corona in Nederland’ in andere taal

De factsheet Corona in Nederland van het ministerie van VWS is te downloaden op de website van Rijksoverheid in een andere taal. In de factsheet staat informatie over de corona-adviezen in Nederland, de mogelijkheden voor coronavaccinatie en de mogelijkheden om te testen. Daarnaast wordt verwezen naar verschillende anderstalige hulpinstanties. 

GGD-zorg voor Oekraïense vluchtelingen

Reguliere medische zorg

Oekraïners mogen vanwege hun Europese status vrij in de Europese Unie verblijven. Daarom zullen ze gebruik maken van de reguliere gezondheidszorg. Vanuit GGD Gooi en Vechtstreek wordt deze zorg waar nodig gecoördineerd in het regionaal crisisteam zorg (RCZ).

Psychosociale hulp

De GGD is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de gemeenten bij het inrichten van psychosociale hulpverlening (PSH). Uitgangspunt is op dit moment het creëren van rust en het normaliseren van stressreacties. Gespecialiseerde traumazorg is op dit moment nog niet nodig. PSH begint bij het invullen van de basisbehoeften.

Infectierisico’s

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor specifieke infectieziekteproblemen bij vluchtelingen. Het is wel goed om te weten dat er een aantal specifieke infectieziekterisico’s zijn die samenhangen met de epidemiologie in Oekraïne, waaronder de lage vaccinatiegraad. Dit geldt voor zowel de kindervaccinaties (BMR, DKTP-Hib) als voor COVID-19. Als kinderen worden aangemeld bij Jeugd en Gezin, wordt daar specifiek naar gekeken (zie onder). Vluchtelingen kunnen conform de COVID-19 vaccinatie richtlijn een COVID-19 vaccinatie halen op de vaste vaccinatielocatie in Hilversum.

Zorg voor kinderen en jongeren

Ouders kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij Jeugd en Gezin van de GGD. Jeugd en Gezin geeft de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma en volgt de groei, gezondheid en ontwikkeling van kinderen, van zwangerschap tot 23 jaar. Voor meer informatie zie https://www.jggv.nl/

Subsidieregeling voor de vergoeding

De zorg aan vluchtelingen wordt vergoed vanuit de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Op de website van het CAK staat informatie over de voorwaarden voor deze regeling en uitleg over hoe te declareren.

Belangrijke telefoonnummers  

 • 035-6926400 (dagelijks bereikbaar van 08.30-17.00 uur) voor vragen over corona
 • 035-6926304 voor vragen over overige infectieziekten
 • Buiten kantooruren is de dienstdoende GGD arts infectieziekten bereikbaar via 030-2199409 voor vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

Ook voor alle overige vragen is de GGD elke werkdag van 08:00 tot 17:00 uur bereikbaar via 035-6926222.

Leerlingenvervoer

U kunt een aanmeldformulier leerlingenvervoer e-mailen naar de gemeente.
Schrijft u bovenaan dat het gaat om Oekraïense Vluchtelingen, dan weet onze collega over welke doelgroep het gaat. U kunt mogelijk niet alles invullen b.v. de tijden en medische zaken, maar vul vooral in wat  u wel weet.

Alle leerlingen uit de Oekraïne worden door de chauffeurs van ‘Vervoer Gooi en Vechtstreek’ ‘volgtijdelijk’ opgehaald. Dat betekent dat zij na het reguliere schoolvervoer gereden worden.

 • ophaaltijd ochtend is tussen 09.00 uur – 09.15 uur
 • ophaaltijd middag is tussen 15.00 uur en 15.30 uur

Helaas kunnen wij dit niet op andere tijden realiseren.

Taalscholen

Er zijn twee taalscholen in Gooi en Vechtstreek. Dit is in Naarden of in Hilversum. Zie voor de taalscholen onderstaande uitleg.  U kunt het aanmeldformulier van de taalschool invullen en versturen.

Nadat mevrouw Van Baarsen de formulieren heeft ontvangen zal zij u uitnodigen voor een intake. Zij doet dit op volgorde van binnenkomst. Wanneer de start op de scholen is is daar dus van afhankelijk. Voor vragen kunt u bellen of mailen (mailadres mw van Baarsen) met de Taalschool:

Taalschool Hilversum
Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
Bel: 035-2067010

Website van de Taalschool Hilversum

Voor de taalschool de Globe in Naarden moet u de aanvraag via de website doen.

Adres is:

Amersfoortsestraatweg 12A
1411 HC Naarden
Bel: 0358200987
E-mail adres taalschool de Globe

Huisartsenzorg

Voor huisartsenzorg kunnen Oekraïners zich registeren bij Arene online huisartsenpraktijk.

Ze kunnen zich inschrijven via dit formulier: Inschrijven huisartsenzorg Oekraïne (arene.nl). Arene voorziet u van medische zorg. Eventuele gezinsleden of partners moeten apart worden ingeschreven.

Na het invullen en verzenden van het formulier kan de app worden gedownload om makkelijk contact met Arene. Let op dat eventuele gezinsleden worden toegevoegd op de app; zij hebben daarvoor een eigen emailadres nodig.

Na het installeren en het aanmaken van het account duurt het twee werkdagen voordat de app volledig functioneert.

Terugkeer

Mochten vluchtelingen kunnen en willen terugkeren dan kan de dienst terugkeer en vertrek helpen bij de terugreis van onze vluchtelingen.

Er zijn simpel gezegd 3 opties, voorwaarde is wel dat ze een geldig reisdocument hebben en zijn ingeschreven bij de gemeente.

 • Optie 1. Ze ontvangen € 200 en kopen zelf een busticket
 • Optie 2. Ze ontvangen € 200 en kopen zelf een treinticket
 • Optie 3. Er wordt een vliegticket naar Polen geregeld en krijgen op het vliegveld € 200 voor de verdere reis naar Oekraïense.

Voor de vliegreis is het belangrijk dat er per persoon 23 kilo bagage mee mag en 10 kilo handbagage (wel in een normale koffer o.i.d.)

Wanneer ze willen vliegen, hebben we naam, geboortedatum en kopie van een paspoort nodig die we naar ons contactpersoon moeten sturen.

Voor onze regio is dit Harrie van de Horn.

Harrie is bereikbaar via: 

H.v.d.horn@dtv.minvenj.nl
06-57565934

Sport en bewegen

Er zijn veel sportverenigingen die aangegeven hebben Oekraïense vluchtelingen welkom te heten. Neem contact op met de vereniging waarin interesse is of vraag aan team sport service of zij willen bemiddelen. Deze bemiddelaars noemen we ook wel intermediairs.

Neem voor meer informatie of vragen contact op met Eva Stam via estam@teamsportservice.nl of 06 27 55 24 20. Zie ook de website van teamsportservice

De intermediair voor het Jeugdfonds is Wesley van Gurp wvangurp@teamsportservice.nl en voor het Volwassenenfonds is dat Eva Stam via estam@teamsportservice.nl  

Zie ook deze websites:

Taalhulp & internet - bibliotheek Loosdrecht

Tjalk 41
Loosdrecht
Bel: +31 (0)356973000
Mail: loosdrecht@bibliotheekgooienmeer.nl

Openingstijden

 • Maandag 10.00 - 14.00 uur (selfservice)14.00 - 20.00 uur
 • Dinsdag 14.00 - 18.00 uur (selfservice)
 • Woensdag 10.00 - 18.00 uur
 • Donderdag 14.00 - 18.00 uur (selfservice)
 • Vrijdag 10.00 - 14.00 uur (selfservice)14.00 - 18.00 uur
 • Zaterdag 10.00 - 14.00 uur
 • Zondag gesloten

Taalhulp

 • Onze medewerkers staan klaar om de vluchtelingen te verwelkomen met een rondleiding in de bibliotheek en uitleg over ons aanbod.
 • Op website van bibliotheek Gooi en Meer staat informatie en taalhulp voor volwassenen en jeugd, met links naar de gemeentesites, en landelijke en lokale initiatieven.
 • Gratis wifi en gebruik van internet en online cursusprogramma’s (o.a. Nederlandse taal, digivaardigheden) op publiekspc’s.
 • Onze collecties bieden zowel fysiek als online leesplezier en persoonlijke ontwikkeling. Voor vluchtelingen zijn er oa. (beeld)woordenboeken, taaltraining, (taal)spellen en prentenboeken.

Voor de vluchtelingen

Gratis lidmaatschap voor kinderen t/m 17 jaar, en voor 18 jaar en ouder een gratis lidmaatschap voor 1 jaar. Hiermee kunnen zij onze fysieke collectie lenen en gebruik maken van ons online collectieaanbod. Het lidmaatschap kan in onze vestigingen aangevraagd worden.

Voor onderwijs

Wij onderhouden goede contacten met het onderwijs en informeren de scholen actief over online aanbod, collectie en tips. Met de scholen waar vluchtelingkinderen zullen komen, nemen we contact op. Met Taalschool Globe in Naarden is al contact en collectie-aanbod.

Activiteiten

 • Taal café; elke woensdag van 10.00-12.00 uur.
 • VoorleesExpress; hulp bij het leren van de taal, voor kinderen van 2 tot 8 jaar.
 • Seniorweb; hulp bij problemen met de computer. 1e en 3e woensdag van de maand 10.00-12.00 uur.
 • Haak maar aan; samen haken en breien, elke vrijdag van 14.30 tot 16.00 uur.
 • Repair café; elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.30 uur.

Servicepunt in Nederhorst den Berg

Blijklaan 1
Nederhorst den Berg
Bel: +31 (0)356973000
E-mail servicepunt Nederhorst den Berg

Openingstijden

 • Maandag 14.00 - 17.00 uur (selfservice)
 • Dinsdag 10.00 - 12.00 uur (selfservice), 14.00 - 17.00 uur (selfservice)
 • Woensdag 14.00 - 17.00 uur
 • Donderdag 14.00 - 17.00 uur (selfservice)
 • Vrijdag 14.00 - 17.00 uur
 • Zaterdag 11:00 - 13:00 uur (selfservice)
 • Zondag gesloten

Bankrekening

Een vluchteling met een verlopen Oekraïens paspoort dat door een Oekraïense ambassade is verlengd of een paspoort dat alleen in het Cyrillisch is geschreven, in combinatie met een officiële recente identiteitsverklaring van de Oekraïense ambassade, kan een betaalrekening openen bij bunq. Daarvoor moet de aanvrager zich persoonlijk met al deze papieren melden bij het mobiele bunq-team dat hiervoor langs verschillende gemeenten reist. Locaties en data waarop het bunq-team aanwezig is, worden binnenkort door bunq zelf bekendgemaakt.

Na het verstrekken van een betaalrekening kan bij bunq alleen worden gebankierd via een mobiele app op een moderne smartphone.

Webpagina over zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne in de regio Gooi en Vechtstreek

GGD Gooi en Vechtstreek is betrokken bij de basis medische zorg voor vluchtelingen. De GGD heeft  een adviserende, verbindende en ondersteunende rol bij organisaties die betrokken zijn bij zorg aan vluchtelingen.

Op de webpagina zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne leest u wat de GGD doet en waar u terecht kunt met vragen over de gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen in de regio.

Informatie over het coronavirus in het Oekraïens en Russisch

Pharos heeft de informatie over het coronavirus nu ook vertaald in het Oekraïens en Russisch. Op de website van Pharos is in beide talen informatie te vinden over de adviezen van de overheid, de klachten bij corona, testen en vaccineren.

Informatie coronavirus in het Russisch

Informatie coronavirus in het Oekraïens

Aanmelden hulpacties en donaties

Het is hartverwarmend om te zien hoe groot de bereidheid is onder inwoners, organisaties en bedrijven in de gemeente om Oekraïense oorlogsvluchtelingen te helpen. Het aantal hulpacties en inzamelingen groeit snel. Om inwoners te informeren en om initiatiefnemers met elkaar te verbinden, houden we een overzicht bij van hulpacties en een lijst van spullen die we op dat moment nodig hebben.

Organiseert u ook een actie of wilt u spullen doneren? Ga dan naar de Oekraïne pagina op de website van De Appelboom.

Er is een facebookgroep opgericht door vluchtelingen en hun gastouders. Ook daar worden inzamelacties gedaan. 

Tasjesbibliotheek

Vrijwilligers lenen de boeken uit. U krijgt een pasje. U mag 4 boeken lenen en mag deze maximaal 4 weken lenen. Het lenen van boeken is gratis.

We zijn iedere dinsdag van 13.00 – 17.00 uur, Dodaarslaan 16  in Kortenhoef.

 • Boeken voor kinderen en volwassenen en boeken om Nederlands mee te leren.
 • Om 14.30 uur is er voorlezen voor kinderen van 2 tot 8 jaar.
 • Om 14.30 doen we spelletjes met de kinderen.
 • Van 14.30 – 16.30 is er hulp bij huiswerk voor kinderen tot 14 jaar.

Er wordt samengewerkt met de VoorleesExpress.

Belangrijke telefoonnummers

Vragen of zorgen?

De informatie op onze website wordt regelmatig bijgewerkt. Heeft u een vraag over hulp of opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Wijdemeren en u vindt hier het antwoord niet? Mail uw vraag naar oekraine@wijdemeren.nl, stuur een bericht via facebook, of bel ons op 14 035.