Gemeente Wijdemeren - Oekraïne

De ontwikkelingen in Oekraïne gaan snel. Het is begrijpelijk dat er zorgen zijn over de oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen. De situatie in Oost-Europa roept vragen op over wat u in Nederland kunt doen om te helpen.

Op de website van de Rijksoverheid vind u veel informatie: Hulp aan Oekraïners: wat kan ik doen? Daar staat informatie over het doneren van geld en spullen en over de opvang van vluchtelingen.

Aanmelden hulpacties en donaties

Het is hartverwarmend om te zien hoe groot de bereidheid is onder inwoners, organisaties en bedrijven in de gemeente om Oekraïense oorlogsvluchtelingen te helpen. Het aantal hulpacties en inzamelingen groeit snel. Om inwoners te informeren en om initiatiefnemers met elkaar te verbinden, houden we een overzicht bij van hulpacties en een lijst van spullen die we op dat moment nodig hebben.

Organiseert u ook een actie of wilt u spullen doneren? Ga dan naar de Oekraïne pagina op de website van De Appelboom.

Er is een facebookgroep opgericht door vluchtelingen en hun gastouders. Ook daar worden inzamelacties gedaan. 

Veilige particuliere opvang

Om op een veilige manier gebruik te kunnen maken van particuliere opvang werken het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils samen aan het werven, screenen en begeleiden van gastgezinnen en/of woonruimte voor gemeenten. De organisaties hebben een betrouwbaar netwerk van partnerorganisaties en voldoende personeel en vrijwilligers die de taken op korte termijn kunnen uitvoeren. Voor meer informatie over het (als particulier) opvangen van vluchtelingen verwijzen we u graag naar www.vluchtelingenwerk.nl

Vluchtelingen in huis? Laat het ons weten.

Inwoners of bedrijven in de gemeente Wijdemeren die op dit moment vluchtelingen uit Oekraïne opvangen of die concrete plannen hebben om vluchtelingen te gaan opvangen, vragen wij om dat bij de gemeente te melden. Dat doen we om zicht te hebben op het aantal vluchtelingen en opvangplekken in onze gemeente. Stuur een e-mail naar oekraine@wijdemeren.nl

​Registratie van Oekraïnse vluchtelingen

De gemeente gaat alle vluchtelingen registeren om ervoor te zorgen dat we ze kunnen helpen met zorg, onderwijs, werk en inkomen. Kent u vluchtelingen of biedt u vluchtelingen een dak boven het hoofd? Laat hen weten dat ze zich moeten inschrijven bij de gemeente.

Ze kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar oekraine@wijdemeren.nl met daarin een contactpersoon met naam, telefoonnummer, e-mailadres en het aantal personen die zich komen inschrijven. Zij ontvangen vervolgens een uitnodiging van de gemeente.

Webpagina over zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne in de regio Gooi en Vechtstreek

GGD Gooi en Vechtstreek is betrokken bij de basis medische zorg voor vluchtelingen. De GGD heeft  een adviserende, verbindende en ondersteunende rol bij organisaties die betrokken zijn bij zorg aan vluchtelingen.

Op de webpagina zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne de pagina leest u wat de GGD doet en waar u terecht kunt met vragen over de gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen in de regio.

Online startpunt voor Oekraïnse vluchtelingen in Nederland /  Ласкаво просимо в Нідерланди!

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. Het biedt informatie over alle relevante zaken en behoeften (onderdak, voedsel, medische zorg, juridische hulp, werk, etc.) en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, en particulieren. 

Привіт! Я хотів би показати вам цю нову платформу: RefugeeHelp це стартова онлайн-платформа для українських біженців у Нідерландах та всіх, хто хоче допомогти. Вона надає інформацію про всі актуальні питання та потреби (крів, харчування, медичне обслуговування, юридична допомога, робота тощо) та об'єднує ініціативи уряду, бізнесу, громадських організацій та окремих осіб.

Factsheets ‘Corona in Nederland’ in Oekrains en Russisch

De factsheet Corona in Nederland van het ministerie van VWS is te downloaden op  website van Rijksoverheid in zowel Oekrains, Russisch als Nederlands. In de factsheet staat informatie over de corona-adviezen in Nederland, de mogelijkheden voor coronavaccinatie en de mogelijkheden om te testen. Daarnaast wordt verwezen naar verschillende anderstalige hulpinstanties. 

Vragen of zorgen?

De informatie op onze website wordt regelmatig bijgewerkt. Heeft u een vraag over hulp of opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Wijdemeren en u vindt hier het antwoord niet? Mail uw vraag naar oekraine@wijdemeren.nl, stuur een bericht via facebook, of bel ons op 14 035.