Op maandag 29 januari starten de voorbereidende werkzaamheden om het terrein aan de Kwakel in Kortenhoef klaar te maken voor het plaatsen van 10 tijdelijke woonunits voor Oekraïense vluchtelingen. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, worden de woningen begin april in gebruik genomen.

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van de tijdelijke woningen is op 9 januari onherroepelijk geworden. Hierdoor zijn er geen mogelijkheden meer voor beroep of bezwaar en kunnen de werkzaamheden starten. 

Inrichting directe omgeving

“De vergunning is definitief. Een mooie stap”, aldus wethouder De Haan. “Met directe omwonenden en belanghebbenden gaan we in de komende periode in gesprek over de inrichting van de directe omgeving. Hierbij kijken we naar zaken als verkeersveiligheid, verlichting, spelen en de inrichting van de openbare ruimte. Ik vind het belangrijk dat het een prettige plek wordt voor de bewoners van de tijdelijke woningen én voor de omwonenden en belanghebbenden.”

Nuts- en rioolvoorzieningen

Om de tijdelijke woningen te voorzien van onder andere water en elektriciteit is de weg naast het muziekgebouw van 11 tot en met 19 maart opengebroken. Hierdoor kan er in deze periode niet worden geparkeerd.

Totale opvang

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de regio Gooi en Vechtstreek verzocht om circa 2260 opvangplekken te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. WIjdemeren staat voor de opgave om 226 opvangplekken te realiseren. Wijdemeren heeft tot op heden 115 opvangplekken gerealiseerd. Het college blijft daarom zoeken naar nieuwe opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. 

Documenten

woensdag 31 januari 2024