Gemeente Wijdemeren - Kinderopvang


Voor vragen over opvoeden en opgroeiende kinderen kunt u terecht bij ons Sociaal Wijkteam of kijk op opvoeden.nl. In Wijdemeren is geen Centrum voor Jeugd en Gezin.

Kinderopvang starten

Heeft u vragen over kinderopvang of wilt u een kinderopvanglocatie starten? Vul dan onderstaand contactformulier in. Of lees meer over de beleids- en handhavingsregels kinderopvang.

Gratis kinderopvang

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag omdat u of uw partner niet werkt? Dan heeft u misschien recht op 7 uur per week kinderopvang (twee dagdelen) tijdens de schoolweken. De gemeente betaalt de kosten. Wel wordt een eigen bijdrage van 200 euro per jaar gevraagd. 

Taalprogramma kinderopvang (VVE)

Meer weten over de speciale taalprogramma's in de kinderopvang (voor- en vroegschoolse eductie of VVE)? Lees:

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.