Voor vragen over opvoeden en opgroeiende kinderen kunt u contact opnemen met de gemeente of kijk op www.nji.nl/ouders. In Wijdemeren is geen Centrum voor Jeugd en Gezin.

Kinderopvang starten

Heeft u vragen over kinderopvang of wilt u een kinderopvanglocatie starten? Vul dan onderstaand contactformulier in. Of lees meer over de beleids- en handhavingsregels kinderopvang.

Gesubsidieerde kindplaats

U komt in aanmerking wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag (KOT). De gemeente kan dan bijdragen in de kosten van:

  1. Reguliere peuteropvang: kinderen van 2 tot en met 4 jaar mogen gesubsidieerd 8 uur per week (40 weken per jaar) naar de opvang;
  2. Voorschoolse educatie: kinderen met een VVE-indicatie van het consultatiebureau (2,5 tot en met 4 jaar) mogen gesubsidieerd 16 uur per week (40 weken per jaar) naar de opvang.

De gemeente vergoedt een deel van de kosten van de kinderopvang aan de kinderopvangorganisatie. Uw kosten worden hierdoor lager. Daarnaast betaalt u ook een eigen ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen. Zie ook de adviestabel van de VNG om in te schatten wat uw eigen ouderbijdrage ongeveer wordt. De kinderopvang berekent hoeveel u uiteindelijk betaalt.

Woont u in Wijdemeren en heeft u een laag inkomen (bijvoorbeeld in het geval van een uitkering of inkomen op bijstandsniveau), dan kunt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand. Kijk op de pagina ‘ondersteuning minima’.

Voorschoolse educatie kinderopvang

Meer weten over de speciale taalprogramma's in de kinderopvang (voor- en vroegschoolse eductie of VVE)? Lees:

Subsidie aanvragen kinderopvangorganisatie

Als uw kinderopvangorganisatie gesubsidieerde kindplaatsen aanbiedt aan ouders, kunt u twee keer per jaar subsidie aanvragen middels het onderstaande formulier:

  • Aanvraagformulier voor het eerste half jaar dient uiterlijk 30 juni van het betreffende kalenderjaar ingediend te worden.
  • Aanvraagformulier voor het tweede half jaar dient uiterlijk 31 december van het betreffende kalenderjaar ingediend te worden.

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient u, t.a.v. sociaal domein beleid, het ingevulde aanvraagformulier op te sturen naar: kinderopvangwijdemeren@ggdgv.nl

Aanvraagformulier subsidie kinderopvang

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.