De wijk Overmeer-Noord in Nederhorst den Berg wordt het komende jaar klimaatbestendig en kindvriendelijk gemaakt.

Overmeer is een jaren ’60 wijk in het zuiden van Nederhorst den Berg. Overmeer-Noord is het gedeelte ten noorden van de Meerhoeklaan. Het gaat om de Lijsterlaan, de Fazantelaan, de Kievietlaan, de Patrijslaan, de Eksterlaan, de Reigerlaan en een stukje van de Overmeerseweg en Randweg.

In de wijk ligt een gemengd rioolstelsel en door de samenstelling van de bodem is in de omgeving een hoge grondwaterstand. Daarnaast ervaren bewoners parkeerproblemen en is de wijk niet overal verkeersveilig.

De gemeente gaat het komende jaar de wijk opnieuw inrichten en deze kwesties aan pakken.

Stand van zaken; ontwerp afgerond en aannemer geselecteerd

In maart 2019 is een klankbordgroep gevormd, zij hebben een plan gemaakt voor de inrichting van de verschillende woonstraten. Op basis van wensen vanuit bewoners en de gemeente heeft een landschapsarchitect een plan gemaakt voor de inrichting van de parkstrook langs de Randweg. Beide plannen zijn in mei 2019 gepresenteerd aan alle belangstellenden. Vervolgens heeft de gemeente de opmerkingen van de bewoners verwerkt en het plan in de afgelopen periode technisch verder uitgewerkt. De eindversie hebben bewoners afgelopen najaar kunnen bekijken tijdens een inloopavond.

Vervolgens is de aanbesteding opgestart en is in maart 2022 de opdracht gegeven aan de firma Reimert uit Almere.

Planning en bouwkundige inspectie woningen

De gas- en waterleidingen zijn in 2020 – 2021 in de hele wijk vervangen in opdracht van de netbeheerders. Momenteel bereidt de firma Reimert in opdracht van de gemeente de werkzaamheden voor. Het werk zal halverwege mei 2022 starten. De bewoners worden hierover verder geïnformeerd tijdens een bewonersavond.

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden, in opdracht van de gemeente, alle woningen binnen het projectgebied bouwkundig bekeken. Met deze zogenaamde nulmeting kunnen we eventuele schade die tijdens de werkzaamheden ontstaat beter beoordelen. De inspectie van de woningen wordt gedaan door Alphaplan.  

Duurzaamheid; doet u mee?

Wij maken de wijk bestendig tegen de steeds hevig wordende neerslag. Het zou heel mooi en goed zijn als de bewoners zich hierbij aansluiten. Dan doen we het samen! De aannemer zal hier meer over vertellen tijdens de bewonersavond. Ook ontvangt u hierover in een latere fase meer informatie per post.

Zie ook

Meer informatie

De voortgang van het project kunt u volgen via de nieuwsbrieven die op deze pagina geplaatst worden. U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. U dient zich hiervoor aan te melden via het onderstaande contactformulier. Ook kunt u de Omgevingsapp van aannemer Reimert gratis downloaden via de Appstore of Playstore.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u via het onderstaande contactformulier of middels 14 035 contact opnemen met de heer D. Hagen van de afdeling Projecten.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.