De gemeente Wijdemeren is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen ons best om deze actueel en juist te houden.

Komt u desondanks toch iets tegen dat onjuist, niet compleet of niet actueel is? Laat ons dit dan weten via onderstaand formulier.

Cookies

We maken gebruik van ‘Google Analytics-cookies’ om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren. Dit kunt u instellen in uw browser. Met deze cookies verwerken wij persoonsgegevens van u als websitebezoeker. U kunt hiervoor een grondslag vinden in artikel 6, onder f, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de verwerking van deze informatie is belangrijk voor de gemeente en ze mag dat daarom ook, behalve wanneer de belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden van u of uw kind belangrijker zijn).

Uw recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer gaat daarbij nooit boven ons gerechtvaardigd belang. De volgende maatregelen zijn hiervoor getroffen:

  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • Wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste 8 cijfers van het IP-adres;
  • Wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet;
  • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij dus vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze doorgeeft (bijvoorbeeld bij het invullen van een aanvraagformulier). Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld en worden niet langer bewaard dan het doel rechtvaardigt.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.