Bent u een stempas kwijt of heeft u geen stempas(sen) ontvangen? Vraag dan een vervangende stempas aan.

U ontvangt uw stempas(sen) van de gemeente Wijdemeren als u op 30 januari bij ons stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent u na 30 januari 2023 verhuisd naar Wijdemeren? Dan krijgt u de stempas(sen) op uw oude adres. 

Online aanvragen

U kunt online een vervangende stempas aanvragen. Regel dit uiterlijk vrijdag 10 maart 2023.

vervangende stempas aanvragen

Mondeling aanvragen

Wat moet u hiervoor doen?

  • Neem een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
  • Doe de aanvraag uiterlijk dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur bij de balie burgerzaken, bureau Verkiezingen.

Oude stempas niet meer geldig

Vindt u alsnog uw 'oude' stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.