Raad gaat in september graag in gesprek met inwoners.

De raad gaat in september graag met inwoners van de dorpen in gesprek over het voorgenomen besluit om te fuseren met een of meerdere gemeenten in de regio. De raad wil van haar inwoners weten wat zij belangrijk vinden om te behouden bij een bestuurlijke fusie. En wat na de voorgenomen fusie juist meer aandacht moet krijgen. Deze informatie wordt meegewogen in het definitief besluit over de bestuurlijke fusie dat op 5 oktober wordt genomen.

Inwoners kunnen tijdens deze bijeenkomsten met raadsleden het gesprek aangaan, hun mening kenbaar maken en suggesties meegeven. Het gesprek vindt plaats aan de hand van thema’s als behoud van identiteit van dorpskernen, dienstverlening en zeggenschap.

De bijeenkomsten voor bewoners worden gehouden op:

  • Maandag 11 september voor Nederhorst den Berg, voetbalvereniging Nederhorst, Sportpark Meerzicht, Nederhorst den Berg
  • Dinsdag 12 september voor Loosdrecht en Breukeleveen, gemeentehuis Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
  • Woensdag 13 september voor ’s-Graveland en Kortenhoef, Veenstaete, ingang Oudergaarde 1, Kortenhoef
  • Donderdag 14 september voor Ankeveen, Theater Dillewijn, Stichts End 57, Ankeveen

De bijeenkomsten starten om 19.30 uur en duren tot uiterlijk 22.00 uur.

Inschrijven

De bijeenkomsten zijn inmiddels geweest. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Enquête

Inwoners die niet bij deze bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn, kunnen ook hun input geven via een enquête. Dit kan tot 14 september 24.00 uur. De enquête is nu gesloten.

Bestuurlijke fusie

Het voornemen tot een bestuurlijke fusie is de uitkomst van een uitgebreid proces. De raadsfracties hebben de afgelopen maanden gesproken over het gewenste toekomstperspectief voor de gemeente. Het besluit hiertoe is bijna unaniem genomen. Een videostream van het debat hierover is hier terug te zien. Ook kunt u de stukken die erbij horen en het verslag hier terugvinden (agendapunt 6). 

Belangrijk doel van de gemeenteraad daarbij is om de dienstverlening naar de inwoners en de bedrijven te verbeteren. En om te kunnen voldoen aan de verschillende maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, woningbouw, leefbaarheid en bereikbaarheid. De raad vindt dat daarbij het verhogen van de lasten voor inwoners en bedrijven (belastingen en heffingen) zoveel mogelijk moet worden beperkt.

Met name de dienstverlening is de laatste jaren meer en meer onder druk komen te staan. Uitgangspunt voor de gemeenteraad is om financieel gezond te zijn. Op dit moment staat de gemeente nog onder financieel toezicht van de provincie.

De gemeenteraad neemt in oktober van dit jaar een definitief besluit over de bestuurlijke fusie. De inbreng van de inwoners die door de raad in september wordt opgehaald, wordt hierbij meegewogen.

Meer informatie

Vragen en antwoorden

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via: