De gemeenteraad vergadert maandelijks op donderdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht.

De raad stelt jaarlijks de vergaderdata vast voor raads- en commissievergaderingen. Zie het vergaderschema van 2023.  

Overzicht vergaderdata

2023

 • 19 juni
 • 4 september
 • 2 oktober
 • 13 november

2023

 • 6 en 8 juni
 • 4 juli
 • 12 en 14 september
 • 10 en 12 oktober
 • 21 en 23 november

2023

 • 13 juni
 • 6 juli (Gecombineerde commissie met BM)
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 28 november

2023

 • 14 juni
 • 5 juli
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 29 november

2023

 • 6 juli (Gecombineerd met MSZ)
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 31 oktober (BM BEGROTING)
 • 30 november

2023

 • 22 juni
 • 12 en 13 juli
 • 28 september
 • 2 november
 • 9 november (BEGROTINGSRAAD)
 • 7 december