De gemeenteraad vergadert maandelijks op donderdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht.

De raad stelt jaarlijks de vergaderdata vast voor raads- en commissievergaderingen. Zie het vergaderschema van 2023 en het vergaderschema van 2024.  

Overzicht vergaderdata

2024

 • 22 januari
 • 26 februari
 • 25 maart
 • 13 mei
 • 17 juni
 • 9 september
 • 7 oktober
 • 18 november

2023

 • 23 november

2024

 • 30 januari
 • 1 februari
 • 5 en 7 maart
 • 2 en 4 april
 • 21 en 23 mei
 • 20 en 27 juni
 • 17 en 19 september
 • 8 en 10 oktober
 • 5 november (BVS Begroting)
 • 26 en 28 november

2024

 • 6 en 8 februari
 • 12 en 14 maart
 • 9 en 11 april
 • 28 en 30 mei
 • 2 en 4 juli
 • 24 en 26 september
 • 15 en 17 oktober
 • 7 november (Begrotingscommissie)
 • 3 en 4 december

2023

 • 29 november (gecombineerd met MSZ)

2023

 • 30 november

2023

 • 7 december

2024

 • 15 februari
 • 21 maart
 • 18 april
 • 4 juni
 • 11 juli + (Kadernota)
 • 3 oktober
 • 24 oktober
 • 14 november
 • 12 december