De gemeenteraad vergadert maandelijks op donderdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht.

De raad stelt jaarlijks de vergaderdata vast voor raads- en commissievergaderingen. Zie het vergaderschema van 2024.  

Overzicht vergaderdata

2024

 • 9 september
 • 7 oktober
 • 18 november

2024

 • 17 en 19 september
 • 8 en 10 oktober
 • 5 november (BVS Begroting)
 • 26 en 28 november

2024

 • 24 en 26 september
 • 15 en 17 oktober
 • 7 november (Begrotingscommissie)
 • 3 en 4 december

2024

 • 3 oktober
 • 24 oktober
 • 14 november (Begrotingsraad)
 • 12 december