Gemeente Wijdemeren - Wmo-vervoer


Voor hulp bij vervoer naar familie, vrienden, supermarkt, vereniging of sportclub. Denk aan de Wmo-taxi, scootmobiel of driewielfiets. Vervoer naar de dokter of het ziekenhuis wordt geregeld via uw zorgverzekeraar.

Wat moet u doen:

  • Kijk of u zelf hulp kunt regelen. Bijvoorbeeld van familie, vrienden of buren. Soms kan hulp uit de buurt voldoende zijn.  
  • Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met de gemeente. Eerst kijken we samen naar mogelijke oplossingen. Wat kunt u zelf en wie kan u ondersteunen? Hoe kunnen we het goed regelen? 
  • Soms is er professionele ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld van een medewerker van het Sociaal Wijkteam. Dit team helpt of roept hulp in als er meerdere problemen tegelijk zijn.