Helaas zijn er veel mensen met een beperking die niet aan sport doen, maar dit wel zouden willen. Aangepast sporten is er voor iedereen met een beperking, waarbij het kan gaan om een lichamelijke, verstandelijke, auditieve, visuele of chronische beperking.

Voor wie is het aangepast sportaanbod?

Aangepast sporten is er voor iedereen met een beperking, waarbij het o.a. kan gaan om een:

  • lichamelijke beperking (o.a. motorische beperking, amputatie, spasme, al dan niet afhankelijk van een rolstoel);
  • verstandelijke beperking (o.a. op het niveau van ZMLK, Syndroom van Down);
  • auditieve beperking (doof of slechthorend);
  • visuele beperking (blind of slechtziend);
  • chronische aandoening (o.a. reuma, whiplash, CARA, (ex-)hartpatiënten).

Wat doet de regiomedewerker voor u?

De regiomedewerker vervult een spilfunctie binnen het aangepast sporten in de regio. Het doel is het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren. Hieronder vallen de volgende werkzaamheden:

  • Doelgroepadvisering
  • Verenigingsadvisering
  • Netwerk
  • PR & Voorlichting

Meer informatie

Ga naar de website van Aangepast sporten of neem direct contact op met de regiomedewerker via 06-11 42 13 27 of hetgooi@teamsportservice.nl.

Sportverenigingen, belangenorganisaties/patiëntenverenigingen en (potentiële) sporters, kortom iedereen die een vraag heeft op het gebied van sporten met een beperking, kan terecht bij de regiomedewerker aangepast sporten Team Sportservice 't Gooi.