Sinds 1 juli 2021 is de Drank- en horecawet gewijzigd in Alcoholwet. Volgens deze wet heeft u een alcoholvergunning nodig als u alcohol wil verkopen of schenken. De vergunning vraagt u minimaal acht weken van te voren aan bij de gemeente.

Wanneer heeft u een nieuwe alcoholvergunning nodig?

 • Als u een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt schenken of verkopen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld een sportkantine of buurthuis.
 • Als de rechtsvorm van uw bedrijf verandert. Bijvoorbeeld bij omzetting van een eenmanszaak naar een BV.
 • Bij een wijziging van ondernemers. Bijvoorbeeld bij een wijziging in de vennoten.

Alcoholvergunning aanvragen

Wanneer heeft u een wijziging van de alcoholvergunning nodig?

 • Als u gaat verbouwen of uitbreiden. Bijvoorbeeld met een terras.
 • Als u leidinggevenden wilt laten bijschrijven of doorhalen op uw vergunning. In uw bedrijf moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de vergunning staat vermeld.

Wijziging leidinggevende
Wijziging lokaliteit

Wanneer heeft u een tijdelijke ontheffing nodig?

Als u buiten uw bedrijf of bij een evenement tijdelijk alcohol wil verkopen of schenken, dan kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden voor een alcoholvergunning?

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U bent van onbesproken gedrag (u bent bijvoorbeeld niet veroordeeld)
 • U beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Het pand voldoet aan de nodige inrichtingseisen. Deze zijn vastgelegd in de Alcoholwet, de Alcoholregeling en het Bouwbesluit 2012
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een sportkantine, vereniging of stichting heeft u een recent bestuursreglement
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een kantine hebben barvrijwilligers een Instructie verantwoord alcohol schenken (IVA)  gevolgd. 
 • De alcoholvergunning is pand- en ondernemersgebonden. Dit betekent dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de Alcoholwet of het aanvragen van een vergunning? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 035.