De gemeente Wijdemeren wil graag verantwoordelijk zijn voor een goede archeologische monumentenzorg en zorgt ervoor dat archeologie via de bestemmingsplannen in de ruimtelijke ordening is verankerd.

Beleid

In 2011 is het archeologiebeleid voor de gemeente Wijdemeren vastgesteld. Dit beleid geeft, zowel voor de burger als voor de gemeentelijke organisatie, meer helderheid over hoe de gemeente omgaat met de zorg voor het archeologische erfgoed binnen het grondgebied van Wijdemeren. Het beleid bestaat uit een notitie en een kaart met toelichting.

Erfgoedverordening

In het kader van de archeologie is het ook belangrijk te weten wat de gemeente heeft vastgelegd in de erfgoedverordening.

Amateur archeologen

Naerdincklant - Archeologie Gooi- en Vechtstreek bestaat al sinds 1952 en is één van de 24 afdelingen van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN). Elk van deze afdelingen hebben hun eigen grondgebied en Naerdincklant vertegenwoordigt voor de bevolking de archeologie binnen het gebied tussen de rivieren Vecht en Eem, inclusief het Gooi.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer A. Debie, telefoonnummer: 14 035.