Een huwelijk in de gemeente Wijdemeren kan ook worden voltrokken door een trouwambtenaar uit een andere gemeente of een eenmalige buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs).

Trouwambtenaar uit een andere gemeente

Heeft u een trouwambtenaar uit een andere gemeente op het oog? U kunt hiervoor een aanvraag doen (minimaal zes weken van te voren, zie formulier onder). Hij of zij wordt voor uw trouwdag benoemd tot babs van de gemeente Wijdemeren. 

Trouwen door een eenmalige babs

Wilt u dat bijvoorbeeld uw vader, zus of goede vriend de ceremonie voltrekt? Dan is het mogelijk om hem of haar eenmalig te benoemen als babs. De aanvraag hiervoor moet minimaal 4 maanden van te voren bij ons binnen zijn (zie formulier onderaan de pagina).

Hij of zij moet daarvoor wel een één- of tweedaagse cursus volgen. De aanstaande babs wordt daarna benoemd door het college van burgemeester en wethouders en vervolgens beëdigd door de rechtbank. De eenmalige benoeming kost € 138. Daar komen ook de kosten voor de babs-cursus en de huwelijksleges bij.

Meer weten?

Kijk dan op www.wijdemeren.nl/trouwen. U kunt ook contact opnemen via telefoonnummer 14 035 of mailen naar huwelijken@wijdemeren.nl

Aanvraagformulieren

Aanvraagformulier trouwambtenaar voor één dag (al benoemd en beëdigd)
Aanvraagformulier trouwambtenaar voor één dag (niet benoemd en beëdigd)

Aanvraagformulier trouwlocatie naar keuze