Als iemand is overleden beslist u of u deze persoon wilt begraven of cremeren. In Wijdemeren zijn vijf algemene begraafplaatsen:

  • Algemene begraafplaats, Stichts End 57, 1244 PL, Ankeveen
  • Algemene begraafplaats, Kortenhoefsedijk 168, 1241 LZ Kortenhoef
  • Algemene begraafplaats Berestein, Beresteinseweg 33, 1243 LC ’s-Graveland
  • Algemene begraafplaats De Rading, Rading 168, 1231 KE Loosdrecht
  • Algemene begraafplaats De Hornhof, Slotlaan 4a, 1394 BK Nederhorst den Berg

Let op: wij werken op afspraak. U maakt een afspraak via de kalender op deze pagina.

Rechthebbenden

De rechthebbende van een graf beslist over het gebruik van het graf. Dit is ook degene die beslist wie er in het graf begraven mag worden en welke grafbedekking er op het graf komt. U bent tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf en beslist of de grafrechten verlengd worden.

U verstrekt de juiste adresgegevens aan de gemeente. Verhuist u? Dan geeft u dit door aan de gemeente. Op de website publiceren wij regelmatig lijsten van graven, waarvan wij de rechthebbenden zoeken. Een grafrecht kan worden overgeschreven op een naaste, bijvoorbeeld bij overlijden van de rechthebbende.

Gedenkteken

Op de begraafplaatsen van Wijdemeren heeft u een behoorlijke vrijheid voor de keuze van een gedenkteken. De voorschriften hiervoor zijn vastgelegd in het ‘Uitvoeringsbesluit graven, asbezorgen, asverstrooien en grafbedekkingen 2015’. Deze zijn bij de steenhouwers in de omgeving bekend.

Voor alle gedenktekens en/of grafbedekking heeft u een vergunning nodig. De steenhouwer vraagt deze voor u aan. Als u zelf een monument maakt, dan vraagt de rechthebbende de vergunning aan. U stuurt dan een tekening van het monument (tweevoud), met daarop alle maten, de gegevens van de rechthebbende, de tekst op de steen en het betreffende grafnummer.

De maximaal toegestane maat van het monument verschilt per begraafplaats en grafveld. U kunt deze telefonisch opvragen bij de medewerker begraafplaatsen van de gemeente via 14 035.

Beplanting

Op het graf mag u eenjarige en vaste beplanting aanbrengen. Deze beplanting mag niet buiten de maten van het graf uitsteken. De maximale toegestane hoogte van beplanting is één meter. Bomen, heesters, coniferen en stamrozen zijn daardoor niet toegestaan. Deze worden na verloop van tijd te hoog en de wortels kunnen de monumenten beschadigen. U onderhoudt zelf deze beplanting.

Onderhoud begraafplaatsen

De gemeente onderhoud de begraafplaatsen. De rechthebbende is verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. U kunt kleine verzakkingen aan ons melden. 

Ruimen

Graven waarvan de rechthebbende afstand heeft gedaan, of waarvan het recht is verlopen zonder verlening, ruimt de gemeente. Deze worden opnieuw gebruikt. 

Circle Stone

De meeste hardstenen grafmonumenten komen uit India en kunnen vele tientallen en soms honderden jaren de functie van grafmonument houden. Vaak komt het voor dat grafrechten komen te vervallen en dat nabestaanden afstand doen van het graf. Het monument wordt dan eigendom van de gemeente. Grafstenen waarop de nabestaanden geen prijs meer stellen, zal de gemeente vanaf 2019 beschikbaar stellen voor hergebruik.

Artikel NOS van 2 februari 2019: 'tweede leven voor grafstenen'.

Begraven of cremeren?

Als u kiest voor begraven, dan zijn er verschillende soorten graven waar u uit kan kiezen. Na een crematie heeft u diverse mogelijkheden om de as van de overledene een definitieve bestemming te geven. U kunt as uitstrooien of bewaren in een (sier)urn. Lees meer over de mogelijkheden in de folder Begraven of cremeren.

Voor meer informatie kunt u werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur contact opnemen met de medewerker begraafplaatsen van de gemeente via telefoonnummer: 14 035.

Tarieventabel 2024

Bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Verordening lijkbezorgingsrechten.

1 RECHTEN Tarief 2024
     
1.1 Particulier graf  
  uitsluitend recht op een graf:  
1.1.1 voor 20 jaar € 3.768
1.1.2 voor 30 jaar € 4.864
1.1.3 verlenging met 5 jaar € 1.619
1.1.4 verlenging met 10 jaar € 2.686
1.1.5 verlenging met 20 jaar € 3.478
     
1.2 Kindergraf  
  uitsluitend recht op een kindergraf:  
1.2.1 voor 20 jaar € 3.015
1.2.2 voor 30 jaar € 3.768
1.2.3 verlenging met 5 jaar € 1.619
1.2.4 verlenging met 10 jaar € 2.235
1.2.5 verlenging met 20 jaar € 2.724
     
1.3 Urnengraf uitsluitend bedoeld voor urnen  
  uitsluitend recht op een groot urnengraf:  
1.3.1 voor 20 jaar € 2.658
1.3.2 voor 30 jaar € 3.215
1.3.3 verlenging met 5 jaar € 1.293
1.3.4 verlenging met 10 jaar € 2.000
1.3.5 verlenging met 20 jaar € 2.374
     
  Urnengraf op een urnenveld of urnenrij  
  uitsluitend recht op een klein urnengraf:  
1.3.6 voor 20 jaar € 2.283
1.3.7 voor 30 jaar € 2.658
1.3.8 verlenging met 5 jaar € 1.293
1.3.9 verlenging met 10 jaar € 1.754
1.3.10 verlenging met 20 jaar € 2.000
     
1.4 Urnennis  
  het gebruik van een urnennis:  
1.4.1 voor 20 jaar € 2.553
1.4.2 voor 30 jaar € 3.062
1.4.3 verlenging met 5 jaar € 1.260
1.4.4 verlenging met 10 jaar € 1.933
1.4.5 verlenging met 20 jaar € 2.264
     
1.5 Algemeen graf  
1.5.1 een plaats in een algemeen graf voor 10 jaar € 1.965
     
2 BEGRAVEN  
2.1 het stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder € 937
2.2 het stoffelijk overschot van een kind jonger dan 12 jaar € 639
2.3 het stoffelijk overschot van een kind jonger dan 1 jaar € 233
     
     
2.4 Bij begraven op buitengewone uren worden de tarieven onder 2.1 tot en met 2.3 met 75% verhoogd, tenzij het begraven op een buitengewoon uur door de burgemeester in het belang van de openbare orde of volksgezondheid is voorgeschreven.  
  Tijden van begraven en asbezorging; op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur. Op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur met een toeslag van 75%.  
     
3 ASBESTEMMINGEN  
3.1 Bijzetten van een asbus of urn:  
3.1.1 in een graf of bosgedeelte (biologisch afbreekbaar) € 357
3.1.2 in een urnennis  € 159
3.2 Het verstrooien van as, per asbus of urn  
3.2.1 in een graf of bosgedeelte (biologisch afbreekbaar) € 357
3.2.2 op een verstrooiingsplaats € 266
     
4 GRAFBEDEKKING EN ONDERHOUD  
4.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van een grafbedekking en/of monument op een (urnen) graf of een afdekplaat op een urnnennis € 193
     
4.2.1 Jaarlijkse bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats De Hornhof. Alleen voor graven waar vóór 1 januari 2004 een onderhoudscontract voor is afgesloten. € 101
     
5 INSCHRIJVEN EN OVERBOEKEN VAN GRAVEN EN URNENNISSEN
5.1 Op verzoek van rechthebbende (geen voorafgaande actie gemeente) € 44
5.2 In andere gevallen € 285
     
6 OPGRAVEN, RUIMEN EN VERSTROOIEN  
6.1.1 Het opgraven van een stoffelijk overschot, per kist € 1.529
6.1.2 Ruimte maken in een graf door het opgraven van de aanwezige stoffelijke overschotten om deze daarna te herbegraven onder de onderste laag van het graf (herschikken), per kist € 1.529
6.2 Het opgraven of verwijderen van een asbus of urn:  
6.2.1 uit een graf € 388
6.2.2 uit een urnennis  € 159
     
7 OVERIGE HEFFINGEN  
7.1 Het luiden van de torenklok in Kortenhoef door de gemeente € 128
7.2 Reserveren van een draagbaar of rijbaar € 84
7.3 Uitzoeken van een graf met behulp van medewerker € 84
7.4 Op verzoek grond wegrijden tijdens grafdelven € 209
     
7.5 Het gebruik van de aula:  
7.5.1 per gebeurtenis, voor het eerste uur  € 292
7.5.2 per gebeurtenis, per half uur verlenging € 146