Een beleidsnota bevat een visie op een bepaald beleidsterrein. De nota kan door de gemeenteraad of het College van B&W vastgesteld zijn. In Wijdemeren hebben we onderstaande nota's.