In de regelgeving zijn vaak de grote lijnen aangegeven. Soms is het nodig om die grote lijnen uit te werken in praktische regels. Dat gebeurt in beleidsregels of uitvoeringsregels. Zowel het College van B&W als de gemeenteraad kunnen beleidsregels vaststellen. De uitvoeringsregels worden vastgesteld door het College.