Met beschermd wonen woont u op uzelf, maar krijgt u begeleiding. Beschermd wonen is voor mensen die langere tijd psychiatrische of verslavingsproblemen hebben. Hij of zij krijgt ondersteuning om het gewone leven weer op te pakken. Om in deze woonvorm te kunnen wonen, heeft u een indicatie ‘beschermd wonen’ nodig.

Hulpvraag stellen