Gemeente Wijdemeren - Beschermd wonen


Beschermd wonen is een zelfstandige woonvorm waarbij er een combinatie van wonen en begeleiding aanwezig is voor mensen met langdurige psychiatrische- of verslavingsproblemen. Hij of zij krijgt gepaste ondersteuning om het gewone leven weer op te pakken. Om te kunnen wonen in een dergelijke woonvorm is een indicatie ‘beschermd wonen’ noodzakelijk.

Wat moet u doen:

  • Heeft u, of iemand in uw nabije omgeving, hulp nodig? Neemt u dan contact op met de gemeente.
  • Professionele hulp kan geregeld worden via het Sociaal Wijkteam. We kijken samen naar mogelijke oplossingen. Wat kunt u zelf en wie kan u ondersteunen? Hoe kunnen we het goed regelen?