Beschermd wonen is een zelfstandige woonvorm waarbij er een combinatie van wonen en begeleiding aanwezig is voor mensen met langdurige psychiatrische- of verslavingsproblemen. Hij of zij krijgt gepaste ondersteuning om het gewone leven weer op te pakken. Om te kunnen wonen in een dergelijke woonvorm is een indicatie ‘beschermd wonen’ noodzakelijk.

Wat moet u doen:

  • Heeft u, of iemand in uw nabije omgeving, hulp nodig? Neemt u dan contact op met de gemeente. We kijken samen naar mogelijke oplossingen.