Gemeente Wijdemeren - Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan is vastgelegd wat de bestemming van de grond en de panden is. Het plan kan van invloed zijn op uw directe leef- en woonomgeving. Wilt u iets (ver)bouwen? Dan is er in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. De gemeente beoordeelt of uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan.

ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplannen die vanaf 1 januari 2010 zijn voorbereid en vastgesteld, verschijnen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier alle plannen vanaf die datum inzien.

Ter inzage

Bestemmingsplannen ter inzage kunt u op afspraak inzien. Wilt u één van de andere bekendmakingen inzien? Ook hiervoor maakt u online een afspraak of neem contact op via telefoonnumer 14 035.

Geldende bestemmingsplannen

Om dit moment zijn de volgende geldende bestemmingsplannen beschikbaar in PDF formaat:

De overige bestemmingsplannen zijn niet geschikt om in PDF over te zetten. U kunt ze inzien op het gemeentehuis, Rading 1 in Loosdrecht.

Plannen in voorbereiding/nog niet onherroepelijk

Op dit moment zijn de volgende plannen in voorbereiding:

Eerdere ontwerpen

Heeft u belangstelling voor eerdere ontwerpen, dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 14 035.

Beleidsnota's en beleidsregels

Kijk voor regels en beleid bij het overzicht van alle nota's en beleidsregels.

Meer informatie?

  • Voor meer informatie over de inhoud van de bestemmingsplannen kunt u contact opnemen met de medewerkers van team Vergunningen. Telefoonnummer: 14 035.

Zie ook