In een bestemmingsplan is vastgelegd wat de bestemming van de grond en de panden is. Het plan kan van invloed zijn op uw directe leef- en woonomgeving. Wilt u iets (ver)bouwen? Dan is er in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. De gemeente beoordeelt of uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan.

Vastgestelde bestemmingsplannen inzien

Bestemmingsplannen die vanaf 1 januari 2010 zijn voorbereid en vastgesteld, verschijnen op de landelijke website van ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier alle plannen vanaf die datum inzien.

Bestemmingsplannen van vóór 1 januari 2010

Heeft u belangstelling voor plannen die vóór 1 januari 2010 zijn vastgesteld, dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 14 035.

Bestemmingsplannen wijzigen

Wanneer u een verzoek wilt doen tot het wijzigen van een bestemmingsplan dan kunt u hiervoor bijgesloten formulier gebruiken.

Formulier (principe) verzoek

Beleidsnota's en beleidsregels

Kijk voor regels en beleid bij het overzicht van alle nota's en beleidsregels.

Omgevingswet

Informatie over de omgevingswet kunt u vinden op onze website.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de inhoud van de bestemmingsplannen kunt u contact opnemen met de medewerkers van team Vergunningen. Telefoonnummer: 14 035 of via e-mail info@wijdemeren.nl.