Gemeente Wijdemeren - Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan is vastgelegd wat de bestemming van de grond en de panden is. Het plan kan van invloed zijn op uw directe leef- en woonomgeving. Wilt u iets (ver)bouwen? Dan is er in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. De gemeente beoordeelt of uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan.

ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplannen die vanaf 1 januari 2010 zijn voorbereid en vastgesteld, verschijnen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier alle plannen vanaf die datum inzien.

Ter inzage

Bestemmingsplannen ter inzage kunt u elke werkdag tot 12.30 uur inzien in het gemeentehuis. Wilt u één van de andere bekendmakingen inzien? Hiervoor maakt u online een afspraak.

Geldende bestemmingsplannen

Om dit moment zijn de volgende geldende bestemmingsplannen beschikbaar in PDF formaat:

De overige bestemmingsplannen zijn niet geschikt om in PDF over te zetten. U kunt ze inzien op het gemeentehuis, Rading 1 in Loosdrecht.

Plannen in voorbereiding

Op dit moment zijn de volgende plannen in voorbereiding:

Eerdere ontwerpen

Heeft u belangstelling voor eerdere ontwerpen, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoon (035) 65 59 557.

Beleidsnota's en beleidsregels

Kijk voor regels en beleid bij het overzicht van alle nota's en beleidsregels.

Meer informatie?

  • Voor meer informatie over de inhoud van de bestemmingsplannen kunt u contact opnemen met de medewerkers van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,  cluster Vergunningverlening. Telefoonnummer: (035) 65 59 557.

Zie ook