In een bestemmingsplan is vastgelegd wat de bestemming van de grond en de panden is. Het plan kan van invloed zijn op uw directe leef- en woonomgeving. Wilt u iets (ver)bouwen? Dan is er in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. De gemeente beoordeelt of uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan.

Vastgestelde bestemmingsplannen inzien

Bestemmingsplannen die vanaf 1 januari 2010 zijn voorbereid en vastgesteld, verschijnen op de landelijke website van ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier alle plannen vanaf die datum inzien.

Bestemmingsplannen van vóór 1 januari 2010

Heeft u belangstelling voor plannen die vóór 1 januari 2010 zijn vastgesteld, dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 14 035.

Bestemmingsplannen wijzigen

Wanneer u een verzoek wilt doen tot het wijzigen van een bestemmingsplan dan kunt u hiervoor bijgesloten formulier gebruiken.

Formulier (principe) verzoek

Beleidsnota's en beleidsregels

Kijk voor regels en beleid bij het overzicht van alle nota's en beleidsregels.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de inhoud van de bestemmingsplannen kunt u contact opnemen met de medewerkers van team Vergunningen. Telefoonnummer: 14 035.