Sinds 2021 hebben alle Nederlandse gemeenten een nieuwe wettelijke taak: het vroegtijdig bieden van hulp bij  betalingsachterstanden. Want hoe eerder we kunnen helpen, hoe sneller het opgelost kan worden. Dat bespaart een hoop stress.

.

De gemeente krijgt elke maand de betalingsachterstanden binnen van energieleveranciers, zorgverzekeraars, waterbedrijven en woningcorporaties. Een medewerker van het sociaal wijkteam neemt daarna schriftelijk of persoonlijk contact op met het huishouden. Huishoudens met een kleine achterstand ontvangen een kaart van de gemeente in de brievenbus. Daarop staat wat het wijkteam kan betekenen. Zo kunt u rustig nalezen of hulp voor u gewenst is.

Voorbeeld kaart van de gemeente

Helpen met oplossen

In een gesprek wordt gekeken of er inderdaad hulp vanuit de gemeente nodig én gewenst is. We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het tot stand brengen van een betalingsregeling, het aanvragen van (bijzondere) bijstand of andere regelingen waar u misschien recht op heeft. De hulp is gratis en niet verplicht. Wilt u op dat moment geen hulp van het wijkteam? Dan hoeft niets te doen. Wij nemen pas weer contact op als er opnieuw betalingsachterstanden worden gemeld.

Contact met sociaal wijkteam

Wilt u nu al in contact komen? U kunt terecht bij Annemieke Lasaroms, Digna Blauwendraat, Renata van Huissteden en Samantha Visser van het sociaal wijkteam via telefoonnummer 14 035 of sociaalwijkteam@wijdemeren.nl