Informatie over de kwaliteit van de bodem in Wijdemeren vraagt u op bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Voor het opvragen van bodeminformatie stuurt u een mail naar info@ofgv.nl, met als onderwerp ‘bodeminformatie’. In de mail zet u de volgende gegevens:

  • de locatie waarover u bodeminformatie wenst; 
  • uw naam, straat, postcode en woonplaats.

Binnen 5 werkdagen ontvangt u van de omgevingsdienst de beschikbare informatie over de bodem.

Heeft u zelf een bodemrapport?

U kunt ons helpen om een nog beter beeld van de bodemkwaliteit in onze gemeente te krijgen. Heeft u een bodemrapport in uw bezit? De OFVG ontvangt deze informatie graag. De OFGV verwerkt uw bodemonderzoek in een informatiesysteem, waar de gegevens voor een lange tijd bewaard blijven.

Leges: 19,95 euro per kwartier (tarieven 2017).