Gemeente Wijdemeren - Onderhoud aan onze bomen

In februari is aannemer Van Oostrum Westbroek begonnen met het onderhoud aan de bomen in met name ’s-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen. Ook treffen we voorbereidingen voor het kappen van een aantal bomen in maart.

Woont u in een straat waar we aan het werk gaan, dan krijgt u een brief van de aannemer met het verzoek om op tijd eventueel geparkeerde auto’s etc te verwijderen, zodat de aannemer vrij aan het werk kan. Bekijk waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Kap en herplant

Binnenkort wordt ook bekend welke bomen met en zonder kapvergunning gekapt worden. We publiceren te zijner tijd een overzicht op deze pagina. In 75% van de gevallen plaatsen we nieuwe bomen terug. Dit doen we het liefst op dezelfde locatie of zo dicht mogelijk in de buurt. Herplant op precies dezelfde locatie is vaak niet mogelijk, omdat er ondergronds voor de bomen te weinig ruimte is om minimaal 40 jaar te kunnen groeien.

Zelf een voorstel doen

Moeten er drie of meer bomen worden gekapt  in een straat? Dan overleggen we met omwonenden over de nieuwe bomen die we willen planten. Hierbij is het uitgangspunt ‘de juiste boom op de juiste plaats’. U kunt hiervoor ook zelf een voorstel doen. Als de bomen passen in het straatbeeld en passen bij de technische mogelijkheden (ondergronds), dan gaan we hier graag in mee.

Vragen

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze boombeheerders via bomen@wijdemeren.nl.

dinsdag 16 februari 2021