Gemeente Wijdemeren - Boomonderhoud 2020

Ieder jaar controleert de gemeente Wijdemeren een gedeelte van de bomen in de openbare ruimte. Boominspecteurs kijken dan of de bomen nog gezond zijn en veilig staan of dat zij verwijderd moeten worden.

In de afgelopen periode zijn de bomen in Loosdrecht gecontroleerd.

Bomenkap 2019-2020

Er worden 32 bomen gekapt op diverse locaties in Loosdrecht. De bomen zijn dood, in slechte conditie of aangetast door zwammen. Voor de bomenkap geldt geen vergunningplicht.

Overzicht locaties bomenkap